Välj ditt land/region i menyn eller genom att klicka på världskartan *
Country Selector Alternate Image
Karriär
                 
                 
                 

                Utbildning och utveckling

                Kontinuerlig kompetensutveckling som stöd för dina karriärmål

                 
                 
                Vår målsättning är att ge dig verktyg för din karriärutveckling genom att ta tillvara dina möjligheter till vidareutveckling i arbetet och utbildning.

                Genom våra utbildnings- och utvecklingserbjudanden får du både personlig utveckling och ökad yrkeserfarenhet.

                Nedan följer exempel på de utbildningar som Schneider Electric erbjuder:

                Specialisera dig på energihantering

                På Schneider Electrics utbildningsinstitut Energy and Solutions University får våra anställda de allra bästa förutsättningar att lära sig förstklassig energihantering. Genom att delta i något av våra sju unika program får de nödvändiga kunskaper och verktyg för att kunna skapa kreativa lösningar och väl fungerande rutiner.

                Ledarskapsutbildning

                Våra kurser i ledarskap är komponerade för att nuvarande och framtida ledare ska kunna utöva sin roll på bästa sätt. De är framtagna i samarbete med framstående affärsskolor. I våra 1-3 veckorskurser deltar ledande personer från internationella tillväxtföretag som föredragshållare.

                Vidareutveckla dina strategiska färdigheter

                Vårt Strategy and Execution Excellence Centre utbildar nyckelpersoner, experter och chefer i hur effektivare strategier utarbetas och genomförs. Du får bredda ditt kunnande genom att delta i diskussioner, ledda av chefer på lands-, region- och koncernnivå.

                Utveckla dina specialkunskaper

                Specialprogram och utbildningsseminarier ger dig möjlighet till vidareutbildning inom ditt eget kunskapsområde. Du får de verktyg du behöver för att utföra dina arbetsuppgifter på bästa sätt. Våra fem expertområden är Försäljning & Marknadsföring, Tillverkning, Produkter och Lösningar, Personal samt Ekonomi & Ledarskap.

                 
                 
                 

                Vi stödjer dig i din utveckling

                På Schneider Electric får du stöd under din karriärväg genom kontinuerliga karriär- och kompetenssamtal. Syftet med dessa är att identifiera de utbildningsaktiviteter som bäst stämmer överens med dina karriärmål och sammanställa ett individuellt utvecklingsprogram som ses över varje år.

                 
                 
                 
                  
                 
                För mer info

                För mer info 

                Din framtid hos oss

                 

                Din kompetens

                 

                Titta närmare på några karriärer och föreställ dig din egen

                 

                Möjligheter för alla