Välj ditt land/region i menyn eller genom att klicka på världskartan *
Country Selector Alternate Image
Karriär
                 
                 
                 

                Affärsstöd och strategi

                Experthjälp som höjer både effektivitet och tillväxt i vår verksamhet

                 
                 
                Viktiga tvärfunktionella tjänster i vår kärnverksamhet och med vår viktigaste resurs: vår personal. Det ger oss ökad effektivitet och bidrar till att vi uppnår verksamhetens strategiska och ekonomiska mål.

                Inom ditt eget specialområde får du berikande och varierade arbetsuppgifter samtidigt som du bidrar till företagets globala tillväxt.

                Det här kan du jobba med hos oss:

                Affärsstöd 
                • Personal
                • Ekonomi
                • Revision
                • Skattefrågor
                • IT
                • Juridik
                Strategi
                • Strategi
                • Fusioner och förvärv
                • BI (Business Intelligence)
                • Information
                 
                 
                 

                Sebastien, chefsinternrevisor, USA

                "Våra revisioner är världsomspännande och betyder mycket resor. Arbetet är både utmanande och ger tillfredsställande erfarenheter."

                 
                 
                 
                  
                 
                För mer info

                För mer info 

                Energiförsörjning är vår kärnverksamhet

                 

                Titta närmare på några karriärer och föreställ dig din egen

                 

                Chans att starta din karriär utomlands

                 

                Inlärning i vardagen