Välj ditt land/region i menyn eller genom att klicka på världskartan *
Country Selector Alternate Image
Karriär
                 
                 
                 

                Affärsstöd och strategi

                Med egna ord

                 
                 
                Sebastien
                chefsinternrevisor
                USA

                Vad gör en internrevisor?

                Vi gör revisioner i koncernens dotterbolag på regelbunden basis inom vissa särskilda riskområden som har identifierats av den verkställande ledningen. Utöver vår analys ger vi rekommendationer med målsättningen att öka tillväxt och effektivitet.

                Hur går en revision till?

                Fem eller sex revisorer deltar i en revision som pågår i fem veckor. Den första veckan bekantar vi oss med enheten, processen och revisionsområdet. Under denna förberedande fas sätter vi oss in i problemområdet och presenterar oss för ledningen. Vi samlar dokumentation och gör förberedande intervjuer. Efter det tar själva revisionen vid - fältarbetet - med intervjuer, analyser och tester. Under slutfasen presenterar vi våra resultat och våra rekommendationer för ledningen.

                Vilka arbetserfarenheter får du genom jobbet?

                Vi använder en rigorös metodik och det är ett fascinerande och mycket varierande jobb. Vi lär oss ständigt mer om att hantera olika ämnesområden och människor. Och eftersom vi är ett internationellt företag sträcker sig våra revisioner runt om i världen vilket betyder många resor. Det är krävande och utvecklande arbetsuppgifter som efter några år kan leda till en rad olika jobb på t.ex. ekonomiområdet.

                  
                 
                För mer info

                För mer info 

                Energiförsörjning är vår kärnverksamhet

                 

                Titta närmare på några karriärer och föreställ dig din egen

                 

                Chans att starta din karriär utomlands

                 

                Inlärning i vardagen