Välj ditt land/region i menyn eller genom att klicka på världskartan *
Country Selector Alternate Image
Karriär
                 
                 
                 

                Tillverkning

                Med egna ord

                 
                 
                Jörg
                Kvalitetsansvarig
                Tyskland

                Vilka är dina arbetsuppgifter?

                De handlar om att kontinuerligt förbättra processer och rutiner och det innebär mycket varierande uppgifter. Jag ansvarar för att genomföra kundnöjdhetsundersökningar och ser också till att åtgärdsplaner tas fram.

                Hur bidrar du till Six Sigma*?

                Som ansvarig för implementeringen i Tyskland övervakar jag all utbildning och support för alla Six Sigma-projekt. Jag ansvarar också för intern granskning och extern certifiering av vårt integrerade administrativa system.

                Vad koncentrerar du dig på nu?

                För närvarande är det aktuellt att förbättra hanteringen av kundkommentarer. Vi vill försäkra oss om att alla uppgifter samlas in för att vi ska kunna mäta och analysera problem och öka kundnöjdheten.

                Vad värdesätter du mest hos Schneider Electric?

                Det finns en gedigen teamkänsla genom hela företaget. Jag uppskattar även den fria arbetsatmosfären. Människor är mycket vänliga och positiva i allt som rör problemlösning. Andra saker som unga människor kanske värdesätter är att här får man möta många nationaliteter och det finns också ett stort utbud av olika tjänster med mycket rika möjligheter till självförverkligande.

                 

                * Six Sigma är en internationellt program för kvalitetsförbättring.

                Fler intervjuer

                  
                 
                För mer info

                För mer info 

                Energiförsörjning är vår kärnverksamhet

                 

                Titta närmare på några karriärer och föreställ dig din egen

                 

                Chans att starta din karriär utomlands

                 

                Inlärning i vardagen

                 

                Utmärkelser

                Schneider Electric Asia Pacific Operating Division belönades vid 2008 International Forum Design Award

                Schneider Electric Automations paketeringsspecialist ELAU belönades med Industry Innovation & Advancement Award vid Frost & Sullivan 2007 Awards