Välj ditt land/region i menyn eller genom att klicka på världskartan *
Country Selector Alternate Image
Karriär
                 
                 
                 

                Teknik

                Med egna ord

                 
                 
                Brigitte
                Utvecklingsingenjör
                Frankrike

                Du arbetar med FoU på avdelningen med samma namn. Vilka är dina arbetsuppgifter?

                Jag utvecklar nya kompositmaterial som ska användas i våra produkter. Jag är kemiingenjör inom polymerer och – i en vidare mening – på området "plaster".

                Vilket forskningsprogram arbetar du med för närvarande?

                Just nu undersöker jag återvinningsbara "gröna" bio-plaster som tillverkas i miljövänliga material, genom avfallsfria processer och förnyelsebart material som t.ex. cellulosa.

                Vad kommer din forskning om "gröna" bioplaster att tillföra Schneider Electric?

                Användningen av miljövänliga plaster i tillverkningen stärker vår konkurrenskraft i offentliga upphandlingar och är samtidigt ett bidrag till EU:s Eco-märkning, återvinning, avfallshantering och användning av förnyelsebara material. En annat pågående och långsiktigt forskningsprojekt avser biomassa som kan användas för bioraffinering av morgondagens plaster. Resultatet av denna forskning måste vara både miljömässigt och ekonomiskt hållbar.

                Vad tycker du mest om i ditt arbete?

                Mitt arbete kräver att jag både är uppfinningsrik och praktisk. Vi forskar på nya områden. Men forskningen måste ha som mål att komma till användning i vår tillverkning, i nya innovativa produkter. Våra forskningsprogram sträcker sig över tre till fem år och de måste resultera i modeller – eller till och med i prototyper.

                Du deltar i vårt Edison-program som är en del av vidareutvecklingsprogrammet för våra tekniska experter. Vad har du för personlig nytta av det?

                Det är ett fantastiskt tillfälle att få uppskattning för mitt arbete och att vara del av ett dynamiskt team som är fokuserade på detta vetenskapliga område.

                Fler intervjuer

                  
                 
                För mer info

                För mer info 

                Energiförsörjning är vår kärnverksamhet

                 

                Titta närmare på några karriärer och föreställ dig din egen

                 

                Chans att starta din karriär utomlands

                 

                Inlärning i vardagen

                 

                Frost & Sullivan 2007 Awards

                Company of the year gick till Schneider Electric för deras fastighetssystem i Europa

                Building Technologies Excellence till Schneider Electric India

                Product Innovation till Schneider Electric North America