Välj ditt land/region i menyn eller genom att klicka på världskartan *
Country Selector Alternate Image
Karriär
                 
                 
                 

                Arbetar för en bättre planet

                Energi är vår främsta prioritet

                 
                 
                Energin är den största utmaningen för vår generation och nästa. Hos Schneider Electric kan vi tillsammans påverka utvecklingen varje dag.

                Vår värld befinner sig i en vändpunkt:
                • Efterfrågan på energi är på väg att explodera, i synnerhet i de växande nya ekonomierna.
                • Ändå saknar idag 1,6 miljarder människor en enkel tillgång till elektricitet.
                • Den fortsatta utvinningen av fossila bränslen utgör ett hot mot jorden.

                Som global specialist på energihantering kan vi göra en insats:
                • Vi bidrar till en minskad energianvändning på norra halvklotet och minskar utsläppen av växthusgaser genom våra energieffektiva lösningar.
                • Vi ger de fattigaste länderna i världen tillgång till säker, tillförlitlig elektricitetgenom att tillhandahålla utrustning, utbildning och finansiering. Över 2 300 ungdomar är t.ex. under utbildning i 22 länder just nu.

                > Fler exempel runt om i världen

                Anställda med ett starkt engagemang

                Hos Schneider Electric möter du varje dag dessa nya utmaningar, antingen som anställd eller volontär:
                • Alla dina arbetsuppgifter, oavsett din position i företaget, är på något sätt relaterade till energieffektivitet. Det är en hörnsten i vår strategi.
                • Många av våra anställda är involverade som volontärer i vår stiftelse.
                De deltar t.ex. i elrelaterade utbildningsprojekt, riktade mot unga människor och deras lärare i utvecklingsländerna.
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 

                Teresa, informationschef, Mexiko

                "Att arbeta hos Schneider Electric innebär, som jag ser det, att du själv växer som människa genom att tillföra något till andra människor."

                Wim, ingenjör ombord på Princess Elisabeth Antarctica

                "Den här stationen är den första vetenskapliga stationen med nollutsläpp. Jag skickades till Antarctica för att stötta teamet som ansvarar för elektriska installationer. De består till största delen av prototyper."

                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                  
                 
                För mer info

                För mer info 

                Vi möter vårt företags sociala ansvarstagande

                 

                Vår policy för hållbar utveckling

                 

                Vårt energisynsätt

                 

                Utmärkelser

                Support to business creation trophy som utdelades av IMS - Entreprendre dans la Cité (Frankrike, november 2008)

                Första pris i kategorin större företag vid 2nd National Trophy för Corporate Citizenship (Frankrike, mars 2008)