Välj ditt land/region i menyn eller genom att klicka på världskartan *
Country Selector Alternate Image
Karriär
                 
                 
                 

                Våra värderingar

                Innovation är en av våra grundstenar

                 
                 
                Våra värderingar definierar vårt företag, vårt kundbemötande och våra affärsmetoder. Samma värderingar söker vi hos de människor vi rekryterar.

                Engagerad

                Engagerad i kunder, engagerad i mänskligheten, positiv
                Vi är engagerade och positiva, till vår verksamhet, våra kunder och mänskligheten. Vi strävar efter att vara en god partner till våra kunder. Det ska vara lätt att göra affärer med oss. Vi utvecklar kunskapspooler, coachar människor till deras fulla potential.

                Öppen

                Nyfiken, samarbetsinriktad, mångsidig
                Vi tänker "okonventionellt" och uppmuntrar andra att göra detsamma. Vi uppmuntrar den fantastiska mångfalden i vårt företag för att befrämja framsteg och utveckling. Vi uppmuntrar samarbete, att få saker och ting gjorda.

                Rakt på sak

                Genomförande, integritet, klarspråk
                Vi tror att människor uppskattar rakt på sak och enkelhet. Vi agerar i enlighet med uttalat engagemang  och visar att ord och handling är ett. Vi behandlar alla respektfullt och rättvist och ger tydlig, motiverande och konstruktiv feedback.

                Effektiv

                Högpresterande, praktisk, snabb
                Vi vill prestera och få saker och ting att hända, inte bara prata om att få saker gjorda. Vi lever i verkligheten och inte i fantasin. Vi hanterar och uppnår ambitiösa operationella mål utan att ta onödiga risker. Vi står redo med flexibla resurser inför skiftande prioriteringar och snabba förändringar.

                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 

                Öppen

                Det första åtagandet i våra Ansvarsåtaganden stipulerar att alla anställda äger rätt att uttrycka sin kulturella särart.

                Engagerad

                Kundnöjdhet är våra anställdas högsta prioritet. Därför startade vi 2007 en seminarieverksamhet om kundnöjdhet.

                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                  
                 
                För mer info

                För mer info 

                Vi möter vårt företags sociala ansvarstagande

                 

                Rättvisa och jämställdhet

                 

                Din framtid hos oss

                 

                Med egna ord