Välj ditt land/region i menyn eller genom att klicka på världskartan *
Country Selector Alternate Image
Buildings - Energi och Säkerhet
       
       
       

      Brandlarm och utrymningslarm

      Välj ett säkert brandlarmsystem

       
      Brandlarm och utrymningslarm
       
       
      Vårt brandlarmsystem FX3NET är ett av de marknadsledande brandlarmen i Sverige. Kärt barn har många namn så du kan ha hört talas om brandlarmet under namnen Pelco eller Esmi, från några av våra tidigare varumärken. Hursomhelst är det högst troligt att du någon gång besökt en byggnad med en av våra blå centraler på väggen.

      Varför är vårt brandlarm så populärt? Kanske på grund av den höga kvalitén. Varje brandlarmcentral vi skeppar ut är faktiskt kvalitetstestad till 200%. Först testar vi varje kretskort för sig och när vi satt ihop centralen testar vi den sammansatta produkten. Och det gör vi varje gång - inte bara med stickprov.

      Det finns fler goda skäl att välja ett utrymningslarm eller brandlarm från Schneider. Till exempel:

      • Binder du dig inte till en installatör eller servicefirma. I dagsläget samarbetar vi med ett trettiotal duktiga anläggarfirmor som jobbar med våra produkter.
      • Fokuserar vi på det väsentliga nämligen detektionen. Vissa saker vill man köpa så billigt som möjligt, men rökdetektorer är faktiskt inte en av dem.

      Vårt brandlarm kan med fördel integreras med andra system som inbrottslarm, passersystem och kameraövervakning. Det kan dessutom integreras med våra intelligenta fastighetssystem, och därmed ta brandskyddet en nivå till. Några exempel på vad man kan göra:

      Stänga av ventilationssystemet i områden där det har utbrutit brand för att därmed minska risken för spridning. Stänga luftkonditionering och ventilation för att stänga inne branden. Styra rökgasventilation och släckutrustning. Aktivera utrymningslarm och skicka information till andra varningssystem samtidigt som nödutgångar låses upp och belysningen tänds automatiskt för att personal och kunder tryggt ska kunna evakueras.

      Vårt erbjudande omfattar:

      • Adresserbara och konventionella centraler och detektorer
      • Överordnade system med grafisk presentation
      • Talat utrymningslarm
      • Detektorer för rök, värme, lågor och CO-gas
      • Nödbelysningssystem
      • Larmutrustning och annan kringutrustning
      • Serviceavtal

      Kontakta oss så berättar vi gärna mer !

       
       

      Ladda ner produktkatalogen

      Se hela vårt produktsortiment för brandlarm i vår produktkatalog

      > Ladda ner katalogen "FX3Net- brandlarm 2014 (PDF, 14 MB)" 

       
       
        
       
      För mer info

      För mer info 

      Ladda ned broschyr

       

      Certifierade brandlarmsprodukter

      Certifierade brandlarmsprodukter

      Här kan du hämta intyg för våra certifierade brandlarmsprodukter.

      >Hämta intyg för certifierade brandlarmsprodukter 
       

      Pelco

       

      Prenumerera på nyhetsbrev inom säkerhet

       

      Referenser