Välj ditt land/region i menyn eller genom att klicka på världskartan *
Country Selector Alternate Image


Service


                   
                   
                   

                  Konsulttjänster och E-Service

                  Vi erbjuder både konsulttjänster och E-Service.
                   
                   

                  Konsulttjänster

                  Service inom fastighetsautomation från Schneider Electric

                  Driftpilot
                  Driftpiloten är specialist på fastighetsdrift och på att använda fastighetstekniska system, som TAC Vista. Vi hjälper dig med den tekniska driften av anläggningen, ger personalen vidareutbildning om hur systemet kan utnyttjas bättre mm. Du kan anlita en driftpilot på heltid, eller under ett bestämt antal timmar per vecka eller månad. Driftpiloten säkerställer att fastigheten drivs med låg energianvändning och med så liten miljöpåverkan som möjligt.

                  Driftkonsult
                  Vi hjälper dig med energioptimering, driftoptimering eller driftstrategiska frågor.

                  E-Service

                  eNet
                  Vår Internetportal, där vi samlar information och rapporter om dina fastigheter, så att du lätt kan bevaka statusen. 

                  TAC Vista Webbhotell
                  Vi ger dig och din personal tillgång till TAC Vista via Internet. Full funktionalitet utan att behöva administrera en egen server.

                  Distansrondering
                  Vi funktionstestar din anläggning på distans, via Internet eller modem. Kombinera gärna med en årlig inspektion och funktionstest på plats, med justering och optimering för att säkra anläggningens status över tiden.

                  Energiövervakning
                  Via Internet eller modem hämtar vi mätdata och bevakar dina mål för energibesparingar, återrapporterar kontinuerligt och larmar vid avvikelser.

                  Larmövervakning
                  Vi övervakar larm, analyserar larmorsak och vidarebefordrar larm till den lokalt driftansvarige, via SMS eller mail. Vi sammanställer regelbundet larmrapporter med larmhistorik och ger förslag på korrigerande åtgärder.

                    
                   
                  För mer info

                  För mer info 

                  Vill du veta mer?

                  Kontakta Buildings Business

                  Nyfiken på vad vårt kunnande och våra system mer konkret skulle kunna åstadkomma för dig? Tveka inte att höra av dig. Ett personligt möte är alltid det trevligaste och mest effektiva sättet att snabbt få inspiration och kunskap.

                  > Kontakta oss

                   

                  Serviceanmälan

                  Fel på din fastighet? Gör en serviceanmälan hos Schneider Electric

                  Om något fel inträffat på din fastighet kan du göra en serviceanmälan via e-post eller ringa till oss.

                  > Gör en serviceanmälan