Välj ditt land/region i menyn eller genom att klicka på världskartan *
Country Selector Alternate Image


Service


                   
                   
                   

                  Underhåll

                   
                   
                  Underhåll, en del av serviceerbjudandet inom fastighetsautomation från Schneider Electric

                  Inspektion och funktionstest
                  Vi inspekterar din anläggning, testar frysskydd och andra säkerhetsfunktioner och dokumenterar besöket i en besöksrapport. Om vi ser möjligheter till förbättringar ger vi förslag och rekommendationer.

                  Justering och optimering
                  Vi justerar styr- och reglersystemet för optimal funktion och prestanda utifrån installationens möjligheter. Vi ger gärna förbättringsförslag om vi ser en potential.

                  Akutservice
                  Vi rycker ut när du behöver hjälp, söker fel och avhjälper problem på anläggningar och system. Om du vill kan garanterad inställelsetid ingå i avtalet.

                  Reservdelar
                  Fria ersättningsprodukter till de system (styr- och reglerutrustningar) som finns specificerade i avtalet vid ett eventuellt fel.

                    
                   
                  För mer info

                  För mer info 

                  Vill du veta mer?

                  Kontakta Buildings Business

                  Nyfiken på vad vårt kunnande och våra system mer konkret skulle kunna åstadkomma för dig? Tveka inte att höra av dig. Ett personligt möte är alltid det trevligaste och mest effektiva sättet att snabbt få inspiration och kunskap.

                  > Kontakta oss

                   

                  Serviceanmälan

                  Fel på din fastighet? Gör en serviceanmälan hos Schneider Electric

                  Om något fel inträffat på din fastighet kan du göra en serviceanmälan via e-post eller ringa till oss.

                  > Gör en serviceanmälan