Välj ditt land/region i menyn eller genom att klicka på världskartan *
Country Selector Alternate Image


Service


                   
                   
                   

                  Vår service är unik eftersom alla fastigheter är olika

                   
                   
                  Service inom fastighetsautomation från Schneider Electric

                  Inget fastighetsbestånd är exakt likt något annat. Varje fastighetsägare har olika sorters kompetens i sin driftorganisation. Genom vårt serviceerbjudande hjälper vi dig att få de fastighetstekniska systemen att fungera optimalt, genom att kombinera vår kompetens med er och skapa unika servicelösningar anpassade efter era behov.

                  Effektiv service och underhåll av fastigheter är en garanti för ett optimerat inneklimat, god fastighetsekonomi och en minimal miljöpåverkan.

                  Service arbetar med drift och underhåll av tekniska system i fastigheter. Vi erbjuder tjänster som underhåller och utvecklar dina fastigheter. Vi har expertis inom alla delar av vårt område och kompetens att genomföra allt från mindre serviceåtgärder till att överta hela driften av dina fastigheter beroende på vad dina behov är.

                  Du har kanske redan en egen driftsorganisation med duktiga människor vars kunnande du vill ta tillvara. Och du arbetar kanske med skickliga underleverantörer som du litar på och som du gärna vill ge en hjälpande hand. Då kan vi hjälpa dig genom att komplettera med specialistkompetens och support. På så sätt kan vi tillsammans skapa en unik servicelösning, ett optimalt sätt att använda dina resurser.

                  De tjänster som ingår i serviceerbjudandet består av många olika delar. Vi hjälper dig att bedöma dina behov och ser till att du får exakt det du vill ha.

                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   

                  Underhåll

                  Underhåll och service, Schneider Electric Buildings

                  Vi hjälper dig med inspektion, funktionstest, justering, optimering, akutservice och reservdelar.

                  > Underhåll

                  Drifttjänster

                  Underhåll och service, Schneider Electric Buildings

                  Inom drifttjänster kan vi erbjuda dig teknisk support, programuppgradering, säkerhetskopiering och teknisk fastighetsdrift.

                  > Drifttjänster
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   

                  Konsulttjänster och E-Service

                  Konsulttjänster och E-Service från Schneider Electric

                  Inom våra konsulttjänster erbjuder vi driftpilot och driftkonsult. Inom E-Service ingår internet, mail och sms-tjänster.

                  > Konsulttjänster och E-Service

                  Serviceanmälan

                  Fel på din fastighet? Gör en serviceanmälan hos Schneider Electric

                  Om något fel inträffat på din fastighet kan du göra en serviceanmälan via e-post eller ringa till oss.

                  > Gör en serviceanmälan
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                    
                   
                  För mer info

                  För mer info 

                  Utbildning

                  Utbildning och kurser från Schneider Electric

                  Vi utbildar både vår personal och våra kunder i energioptimering samt produktutbildning. Dessutom utbildar vi naturligtvis användare i hur man bäst utnyttjar våra system.

                  > Utbildning