Välj ditt land/region i menyn eller genom att klicka på världskartan *
Country Selector Alternate Image


Service


                   
                   
                   

                  Återvinning

                  Återvinning av din elektriska utrustning

                   
                   
                  Schneider Electric hjälper dig återvinna din elektriska utrustning

                  Inom ramarna för Schneider Electric-koncernens miljöpolicy har vi tagit fram ett program som möjliggör återvinning av elektriska utrustningar utan att släppa ut skadliga ämnen i atmosfären.

                  För att hjälpa er att skydda vår miljö samt att minska era problem med lagring och skrotning av gamla och uttjänta utrustningar, kan vi erbjuda oss att ta ansvar för att återvinningen sker på bästa möjliga sätt med hänsyn till miljön och de regelverk som styr återvinning av skadliga ämnen.

                  Gamla anläggningar som till exempel innehåller isolermedia i form av SF6 får inte hanteras av vem som helst utan hanteringen måste sedan införandet av EU-direktiv i juli 2009, hanteras av certifierad personal. Schneider Electric har denna certifiering för sin personal och vi kan garantera att utrustningen och gasen tas om hand på rätt sätt och i enlighet med alla förekommande regler som styr hanteringen.

                  Tjänstens omfattning
                  Återtagning och skrotning/återvinning av gamla uttjänta elektriska utrustningar som kan innehålla PCB, SF6 etc.

                  Fördelar för dig som användare

                  • Garanterad process för recycling för uppfyllande av gällande lagstiftning avseende skadliga ämnen.
                  • Garanterad process där omhändertagande sker med behörig personal och med processer och kontroller som skyddar personalen från skadlig påverkan av giftiga ämnen.
                  • Certifikat på utförd skrotning
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   

                  Miljöpolicy

                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                    
                   
                  För mer info

                  För mer info 

                  Läs våra referenser

                   

                  Kontakta oss för hjälp med Service och Projekt

                  Kontakta Schneider Electrics serviceavdelning idag

                  Vi kan leverera skräddarsydda och kundanpassade tjänster - från konsultering och projektleverans till eftermarknad och service.

                  > Kontakta vår Service-avdelning idag