Välj ditt land/region i menyn eller genom att klicka på världskartan *
Country Selector Alternate Image


Service


                  
                  
                  

                 Energy Action

                 Energirevision av din industri

                  
                  
                 Spara pengar och minska utsläpp med hjälp av Schneider Electrics energirevision - Energy Action

                 Dagens stigande energipriser samt högre krav på grön ideologi inom företag gör att vi måste bli mer energieffektiva. Energy Action är den smarta lösningen från Schneider Electric för att göra din industri energieffektiv. Genom att mäta och analysera förbrukningen kan Schneider Electric ta fram lösningar för att reducera dina energikostnader och utsläpp av växthusgaser.

                 Så här går vi tillväga
                 Till en början görs en grov analys av din industris förbrukning och dess olika laster. Analysen kan leda till;

                 • enkla besparingar som har en snabb återbetalningstid
                 • ett beslut om djupare analys av anläggningen eller vissa bestämda delar av den
                 • ett beslut om att både enklare besparingar samt djupare analys ska utföras.

                 Slutligen görs det även en uppföljning för att kontrollera att resultatet blev som önskat.

                 Inriktning mot industriföretag
                 Energy Action är en tjänst som riktar sig till industriföretag. El, vatten, gas, tryckluft och ånga är några av alla de områden som behandlas.

                 Fördelar för dig

                 • Reducerade energikostnader
                 • Reducerade utsläpp av växthusgaser
                 • Reducerade underhållskostnader
                 • Schneider Electric erbjuder både analys och lösningar
                 • Schneider Electric följer upp åtgärderna

                  

                  
                  
                  

                 Referenser för energieffektivisering

                  
                  
                  
                   
                  
                 För mer info

                 För mer info 

                 Ladda ned vår broschyr

                 Helhetslösningen är inom räckhåll, Schneider Electric Industry Division

                 > Energy Action
                 - Energirevision av din industri

                  

                 Kontakta oss för hjälp med Service och Projekt

                 Kontakta Schneider Electrics serviceavdelning idag

                 Vi kan leverera skräddarsydda och kundanpassade tjänster - från konsultering och projektleverans till eftermarknad och service.

                 > Kontakta vår Service-avdelning idag