Välj ditt land/region i menyn eller genom att klicka på världskartan *
Country Selector Alternate Image


Service


                  
                  
                  

                 Konsulttjänster inom eldistribution

                 Mätningar och mätsystem för din anläggning

                  
                  
                 Elövervakning med ION Enterprise från Schneider Electric

                 Schneider Electric kan utföra mätningar efter dina behov. Vi kan leverera en kontinuerlig mätning genom att installera en komplett energiövervakningslösning för din anläggning men även utföra tillfälliga mätningar vid problem med t.ex elkvalitet eller för att kontrollera belastning inför en utbyggnad.

                 Kontinuerlig mätning med ION Enterprise

                 Schneider Electric erbjuder en komplett energiövervakningslösning för energileverantörer likväl som industrier och kommersiella byggnader. Till vår hjälp tar vi verktyget ION Enterprise.

                 ION Enterprise

                 • minskar energikostnader, minimerar avbrottstider och optimerar nyttjandegraden.
                 • använder standardiserade nätverk, som Ethernet och Modbus för att kommunicera med omgivande mätare.
                 • bildar ett nätverk tvärs igenom byggnaden, driftområdet eller hela företaget.
                 • agerar som ett enhetligt gränssnitt mot el och andra media som vatten, tryckluft och ånga.
                 • ger, via webbgränssnitt, övervakning och rapportering för relevant information.
                 • övervakar energianvändningen i realtid och analyserar elkvaliteten.
                 • reagerar snabbt på larmer för att undvika kritiska situationer.
                 • hjälper dig att studera trender för att påvisa energiförluster likväl som att påvisa resultat efter effektiviseringsåtgärder.
                 • fördelar energi- och mediakostnader per byggnad, avdelning eller producerad enhet.

                 Fördelar
                 Med ION Enterprise så får du ett system för många olika mätpunkter som är geografiskt obegränsat och märkesoberoende. ION Enterprise ger dig dessutom en automatiserad periodisk rapportering och automatisk störningsrapportering.

                 Tillfällig mätning, för tillfälliga störningar och analyser

                 Vi kan utföra mätningar i din elanläggning under en kort tidsperiod för att upptäcka problem med elkvalitet, såsom övertoner eller transienter, eller för att kontrollera belastningen inför en utbyggnad. I tjänsten ingår genomgång av problem och frågeställningar och installation av mätutrustning på lämplig plats. Därefter sker mätning under en specifik tidsrymd, denna bestäms av problemets art och återkommande intervall. När mätningen är klar analyserar vi datan och levererar en rapport. Rapporten innehåller slutsatser och detaljerade analyser av problem och frågeställningar. Utseendet på rapporten bestäms helt efter ert behov och problemställningen.

                 Mätutrustning
                 Vi använder vår egen mätutrustning samt utrustning från kända tillverkare, så som Dranetz och Fluke.

                   
                  
                 För mer info

                 För mer info 

                 Kontakta oss för hjälp med Service och Projekt

                 Kontakta Schneider Electrics serviceavdelning idag

                 Vi kan leverera skräddarsydda och kundanpassade tjänster - från konsultering och projektleverans till eftermarknad och service.

                 > Kontakta vår Service-avdelning idag