Välj ditt land/region i menyn eller genom att klicka på världskartan *
Country Selector Alternate Image


Service


                  
                  
                  

                 Konsulttjänster inom eldistribution

                 Övervakning av eldistribution med SCADA-system

                  
                  
                 Konsulttjänster inom Eldistribution

                 Secom är namnet på Schneider Electrics stationskontrollsystem med inriktning på anläggningar för transmission och distribution av elkraft inom hög- och lågspänning. Automationssystemet gör informationshanteringen effektivare. Det gäller både i kontroll- och skyddsfunktioner inom primärutrustningar som mellan process och överordnade informationssystem.

                 Secom finns i tre olika standardlösningar:

                 • Styrning- och övervakningssystem
                 • Kontrollskärm
                 • Fristående signalinsamling

                 Styrning- och övervakningssystem (SCADA-system)
                 Med denna lösning får du ett datorbaserat styr- och övervakningssystem med full funktionalitet så som övervakning, kontroll, larmhantering, händelselistor och historiska kurvor. Denna lösning används ofta för att övervaka en hel distributionsanläggning av lite större mått.

                 Kontrollskärm
                 Med detta system använder du en operatörspanel som grafiskt användargränssnitt. Typiska funktioner är övervakning, säker manöver och larmhantering. Den här lösningen används ofta för en enskild station eller som lokal del som knyts till ett SCADA-system.

                 Fristående signalinsamling
                 Med en fristående signalinsamling får du en lösning utan grafiskt användargränssnitt. Den ger istället ett gränssnitt där du tar upp önskade signaler via fastslaget protokoll till ett överordnat system. Denna lösning används ofta vid utbyggnader i anläggningar med befintligt överordnat system där man inte behöver en lokal operatörspanel.

                   
                  
                 För mer info

                 För mer info 

                 Kontakta oss för hjälp med Service och Projekt

                 Kontakta Schneider Electrics serviceavdelning idag

                 Vi kan leverera skräddarsydda och kundanpassade tjänster - från konsultering och projektleverans till eftermarknad och service.

                 > Kontakta vår Service-avdelning idag