Välj ditt land/region i menyn eller genom att klicka på världskartan *
Country Selector Alternate Image


Service


                   
                   
                   

                  Retrofit

                  Modernisering av din anläggning

                   
                   
                  Med en sk retrofit, modernisering, uppnår du de tekniska fördelarna med nya apparater samtidigt som du undviker kostsamma driftavbrott

                  Världen förändras, och att förbli konkurrenskraftiga måste ditt företag förändras med den. Detsamma gäller för din elanläggning. Du kan välja att modernisera hela din anläggning med helt nya produkter och utrustningar för att erhålla den allra senaste tekniken. Eller du kan välja att uppdatera och uppgradera kärnan i din anläggning för att minska det investerade kapitalet men kanske främst för att undvika eller minska tiderna då din anläggning är tagen ur drift.

                  Genom att genomföra begränsade uppdateringar/moderniseringar, så kallad retrofit, av din anläggning så kan du uppnå de tekniska fördelarna med nya apparater samtidigt som du undviker kostsamma driftavbrott för nyinstallation och förhöjer driftsäkerheten för framtiden.

                  Vi på Schneider Electric har under många år arbetat med att ta fram standardiserade lösningar för att enkelt kunna ersätta befintliga produkter i ställverksanläggningar med ett minimum av insats och driftavbrott vid uppgraderingen.

                  Vi kan idag erbjuda mängder med färdiga lösningar för de mest frekvent förekommande fabrikaten på marknaden. Skulle vi inte hitta en passande lösning så hjälper vi självfallet till med att analysera möjligheten till att ta fram specialanpassade lösningar för de behov och utrustningar ni kan tänkas ha.

                  Med Schneider Electric som leverantör så vet du att du får en genomtänkt produkt som är väl utprovad och uppfyller de krav och regelverk som styr elektriska installationer. 

                  Fördelar med en retrofit

                  • Ökad säkerhet för maskiner och personal
                  • Uppdatering till ny teknisk standard
                  • Förlängd livslängd av befintlig utrustning
                  • Begränsar avbrottstider vid uppgraderingen till ett minimum
                  • Minskar frekvensen, tidsåtgången och kostnaden för underhållsåtgärder
                  • Miljöanpassade lösningar

                  Retrofit – lösningar med en tillverkares garanti!

                   

                  Vårt stora utbud av retrofit-lösningar omfattar bland annat:

                  • Schneider Electric och icke Schneider Electric varumärken
                  • IEC och ANSI-krav och andra lokala standarder
                  • MV-brytare med gammal teknik (luftbrytare, oljebrytare) till Vacuum eller SF6-brytare
                  • LV-brytare (ACB och MCCB)
                  • Reläskydd / kontrollutrustningar

                  Nedan ser ni ett urval av våra lösningar. Skulle det vara någon speciell lösning som ni saknar, kontakta oss så tittar vi på alternativ som kan passa er.

                  > ASEA HKK för ställverk typ VHE / VHD 12kV & 24kV (pdf, 1,96 Mb)
                  > ABB HPA för ställverk typ VHA 12kV (pdf, 2,05 Mb)
                  > ASEA ALG för ställverk VMG 400V-690V (pdf, 1,07 Mb)
                  > Masterpact M 800-6300A (lågspänningsbrytare) (pdf, 3,06 Mb)
                  > Selpact DN2, DS2, DR2 630A – 3200A (lågspänningsbrytare)
                  > DA typ DNA, DSA, DRA 630 – 6300A (lågspänningsbrytare)

                    
                   
                  För mer info

                  För mer info 

                  Läs våra referenser

                   

                  Kontakta oss för hjälp med Service och Projekt

                  Kontakta Schneider Electrics serviceavdelning idag

                  Vi kan leverera skräddarsydda och kundanpassade tjänster - från konsultering och projektleverans till eftermarknad och service.

                  > Kontakta vår Service-avdelning idag