Välj ditt land/region i menyn eller genom att klicka på världskartan *
Country Selector Alternate Image


Service


                  
                  
                  

                 Service och underhåll

                 Förebyggande och periodiskt underhåll

                  
                  

                 Optimera anläggningens prestanda

                  
                 Eldistribution, service och underhåll

                 Dina behov

                 • Regelbundet underhållsarbete på elutrustningen, i enlighet med tillverkarens rekommendation, för att bibehålla dess ursprungliga funktionsnivå
                 • Anförtro dina anläggningar till ett proffs på eldistribution som är kompetent och klarar av att hantera utrustningens olika tekniska funktioner.

                 Fördelarna för dig

                 • Kvalificerad personal
                  Vår personal har djupgående kunskaper och erfarenhet av utrustningen och genomgår återkommande och regelbundna utbildningar både för elsäkerhet såväl som utförande och teknisk utveckling av utrustningen. Vår personal är därför alltid rustad att hjälpa dig på bästa sätt.
                 • Anpassade och beprövade metoder och processer
                  Vi använder oss av beprövade och anpassade planer för optimalt underhåll där underhållsprocesserna är framtagna av tillverkaren själv.
                 • Specialanpassade verktyg
                  Med hjälp av analysverktyg framtagna av tillverkaren både vad gäller hård- och mjukvara utför vi service på din installation på bästa sätt.
                 • Snabb och enkelt tillgång till reservdelar

                 Vi förbättrar

                 • Skyddet av er personal och utrustning
                 • Driftsäkerheten
                 • Utrustningens livslängd
                 • Förebyggande åtgärder

                  

                   
                  
                 För mer info

                 För mer info 

                 Läs våra referenser

                  

                 Kontakta oss för hjälp med Service och Projekt

                 Kontakta Schneider Electrics serviceavdelning idag

                 Vi kan leverera skräddarsydda och kundanpassade tjänster - från konsultering och projektleverans till eftermarknad och service.

                 > Kontakta vår Service-avdelning idag