Välj ditt land/region i menyn eller genom att klicka på världskartan *
Country Selector Alternate Image


Service


                  
                  
                  

                 Service och underhåll

                  
                  

                 Regelbundna diagnoser

                 Regelbundna diagnoser förutser och avhjälper elfel

                 För att kunna få största möjliga driftskontinuitet så behöver du kunna förutse framtida elfel i din elanläggning. Med hjälp av regelbunden översyn och avancerad analys av utrustningen kan elfel både förutses och avhjälpas i tid.

                 Schneider Electric har studerat alla fenomen som leder till funktionsstörningar som skulle kunna störa eldistributionen i över 30 år och kan här hjälpa dig på bästa sätt.

                 Fördelar för dig
                 Regelbundna diagnoser av Schneider Electric på din elektriska utrustning ger dig:

                 • diagnoser utförda av kunniga experter som genomgår regelbunden utbildning
                 • specialdesignade tillverkarverktyg som ständigt uppdateras och förbättras genom regelmässig återkoppling från våra fabriker och insatser på plats
                 • kundanpassad service som tar hänsyn till just dina behov och kan erbjuda dig antingen diagnoser med eller utan driftavbrott.
                 • möjlighet att upptäcka oönskade fenomen innan de uppträder (se nedan)
                  
                  

                 De oönskade fenomenen inom eldistribution är bland annat

                  

                 Eltekniskt

                 • Kortslutning
                 • Överbelastning
                 • Överhettning
                 • Kapacitiv urladdning etc.

                 Mekaniskt

                 • Effekten av slitage på rörliga delar
                 • Effekten av slitage av kontaktbanor på kopplingsutrustningar

                 Miljö

                 • Luftfuktighet/ventilation
                 • Föroreningar etc.
                  
                  

                 Periodiska diagnoser utan driftavbrott

                 Periodiska diagnoser utan driftavbrott

                 Schneider Electric kan utföra diagnos av din utrustning utan driftavbrott för dig. Det garanterar dig optimal driftskontinuitet och minskar eller helt undanröjer stilleståndstider vid underhåll och diagnostik.

                 Hur går det till?
                 Termografering med värmekamera
                 Förhöjda temperaturer i din anläggning, främst vad gäller kontaktställen och överlämningspunkter, kan vi identifiera genom termografering, detektering med värmekamera. Denna metod kan användas vid både låg- och mellanspänningsanläggningar. Resultatet analyseras av en kvalificerad expert och du får en skriftlig utvärdering och rekommendationer i en rapport.

                 Identifiering av glimningar
                 Vid mellanspänning använder vi oss av provutrustningen ProCorona som kan identifiera glimningar, partiella yturladdningar, med hjälp av ultraljud. Vi kontrollerar även mellanspänningsfack och nätstationer. Resultatet analyseras av en kvalificerad expert och du får en skriftlig utvärdering och rekommendationer i en rapport.

                 Periodiska diagnoser med driftavbrott

                 Periodiska diagnoser med driftavbrott

                 Schneider Electric kan utföra en detaljerad analys i din elanläggning, detta görs då under driftavbrott. Det garanterar dig en driftsäker elanläggning, hjälp med att förutse framtida fel samt optimerar även underhåll och diagnoser.

                 Hur går det till?
                 Vi använder oss av provutrustning och mjukvaruverktyg för att kunna göra en fullständig sammanställning och analys av din elanläggning. Efter utförd undersökning analyserar en erfaren och specialutbildad expert resultatet och ger dig en skriftlig utvärdering och rekommendationer i en rapport.

                 Reläprovning
                 Kontroll av effektbrytarens reläskydd samt även jämförelse och kontroll av selektivitet gentemot överliggande och nedströms brytare.

                 Brytaranalys
                 Här undersöks effektbrytare och motorgrupper samt en utvärdering utförs av funktionen hos effektbrytare och kontaktorer med hjälp av verktyget ProDiag. Verktyget mäter både tider och rörelse samt sammanställer det mot givna data direkt från utvecklingsavdelningen vilket borgar för att jämförelsen sker mot korrekta underlag. Med denna metod kan vi till och med se vilken detalj i brytaren som kan komma att haverera eller vilken del som ska bytas om fel redan uppstått.

                 Säkringsanalys
                 Genom att mäta resistansen i mellanspänningssäkringen samt jämföra detta med fabriksdata som finns lagrade i en mjukvara kan vi analysera och lämna besked om säkringens tillstånd och rekommendationer för främjande av driften.

                   
                  
                 För mer info

                 För mer info 

                 Läs våra referenser

                  

                 Kontakta oss för hjälp med Service och Projekt

                 Kontakta Schneider Electrics serviceavdelning idag

                 Vi kan leverera skräddarsydda och kundanpassade tjänster - från konsultering och projektleverans till eftermarknad och service.

                 > Kontakta vår Service-avdelning idag