Välj ditt land/region i menyn eller genom att klicka på världskartan *
Country Selector Alternate Image


Service


                  
                  
                  

                 Service och underhåll

                 Reparation

                  
                  
                 Schneider Electric erbjuder snabb service av din elanläggning

                 Med vår erfarna och kompetenta personal kan vi erbjuda snabba och riktigt utförda reparationer då ett fel uppstått. Genom den mångåriga erfarenhet och våra återkommande utbildningar kan vi erbjuda en snabb insats som garanterar att din utrustning är tillbaks i drift på kortast möjliga tid.

                 Då ett fel inträffar tar vi först reda på vilken utrustnings som berörs och gör en analys på felbeskrivningen och vad som hänt. Sedan tar vi bort och kontrollerar den misstänkta delen.

                 Genom identifiering av den defekta komponenten (typ, storlek, artikelnummer, tillverkningsdatum, etc.) kan vi jämföra med ny information för att se om det finns uppdateringar eller förbättringar som vi kan erbjuda för att erhålla bättre prestanda än tidigare. På detta sätt kan du uppgradera din utrustning samtidigt som du har den reparerad.

                 Om inte reparation kan ske på plats tar vi med produkten till vår verkstad för ytterligare insatser. Om det finns möjlighet så kan vi i många fall erbjuda låneapparater eller utbytesapparater under reparationstiden.

                 Om problemet är ett speciellt komplext, har vi alltid möjlighet att diskutera detta med våra konstruktionsavdelningar i fabriken. Detta borgar för att problemet kan lösas och ni kan återfå produkten inom kortast möjliga tid. Det är det som gör hela skillnaden mellan enkel "felsökning" och verklig, varaktig reparation.

                  
                  

                 Dags för modernisering?

                  
                 Schneider Electric erbjuder snabb service av din elanläggning

                 Genom att genomföra begränsade uppdateringar/moderniseringar, även kallat retrofit, av din anläggning så kan du uppnå de tekniska fördelarna med nya apparater samtidigt som du undviker kostsamma driftavbrott för nyinstallation och förhöjer driftsäkerheten för framtiden.

                 > Läs mer om retrofit 

                  
                  
                   
                  
                 För mer info

                 För mer info 

                 Läs våra referenser

                  

                 Kontakta oss för hjälp med Service och Projekt

                 Kontakta Schneider Electrics serviceavdelning idag

                 Vi kan leverera skräddarsydda och kundanpassade tjänster - från konsultering och projektleverans till eftermarknad och service.

                 > Kontakta vår Service-avdelning idag