Välj ditt land/region i menyn eller genom att klicka på världskartan *
Country Selector Alternate Image


Service


                  
                  
                  

                 Service och underhåll

                  
                  
                 Eldistributionstjänster inom service och underhåll

                 Våra tjänster inom service och underhåll hjälper dig att reducera oönskade avbrott i din anläggning genom exempelvis service på plats, garanterad inställelsetid samt säkerställande av tillgänglighet till reservdelar. Servicearbetet utförs med certifierade och kompatibla reservdelar med garanti på våra utförda tjänster.

                 Läs mer om våra olika tjänster nedan;

                 > Förebyggande och periodiskt underhåll
                 > Regelbundna diagnoser
                 > Reservdelar
                 > Reparation och avhjälpande underhåll
                 > Telefonsupport dygnet runt
                 > Garanterad inställelsetid och förtur till akutinsats
                 > Kontrollera din anläggning on-line (Asset on-line)

                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  

                 Retrofit

                 Läs mer om retrofit

                 Genom att genomföra begränsade uppdateringar/moderniseringar, så kallad retrofit, av din anläggning så kan du uppnå de tekniska fördelarna med nya apparater samtidigt som du undviker kostsamma driftavbrott för nyinstallation och förhöjer driftsäkerheten för framtiden.

                 > Retrofit

                 Återvinning

                 För att skydda vår miljö och minska era problem med lagring och skrotning av gamla och uttjänta utrustningar, kan vi erbjuda oss att ta ansvar för att återvinningen sker på bästa möjliga sätt med hänsyn till miljön och de regelverk som styr återvinning av skadliga ämnen.

                 > Återvinning av din elektriska utrustning
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                   
                  
                 För mer info

                 För mer info 

                 Läs våra referenser

                  

                 Kontakta oss för hjälp med Service och Projekt

                 Kontakta Schneider Electrics serviceavdelning idag

                 Vi kan leverera skräddarsydda och kundanpassade tjänster - från konsultering och projektleverans till eftermarknad och service.

                 > Kontakta vår Service-avdelning idag