Välj ditt land/region i menyn eller genom att klicka på världskartan *
Country Selector Alternate Image


Service


                   
                   
                   

                  Eldistributionstjänster från Schneider Electric

                   
                   

                  Varför ska man utföra elunderhåll?

                  Schneider Electrics tjänster inom eldistributionsservice

                  Frågan är inte huruvida utrustningen kommer att gå sönder eller ej utan när! Även den bästa produkt eller anläggning utrustning är utsatta för slitage och åldrande. I händelse av ett fel eller ett haveri, måste du kunna räkna med snabb, effektiv reparation - den typ av tjänster endast en tillverkare, som känner varje detalj av din utrustning, kan ge.

                  Noggrann och regelbundet underhåll minskar risken för fel. Men endast ett riktigt förebyggande underhåll kan ge dig verklig trygghet, och optimal nivå på säkerhet och tillförlitlighet.

                  Med våra tjänster inom service för eldistribution så hjälper vi dig att:

                  • Maximera driftstiden (genom att förutse driftsstörningar och utföra akutinsatser, dygnet runt)
                  • Optimera underhållsarbetet (ger dig en ökad prestanda för i din installation samt hjälper dig ha kontroll över din budget)
                  • Förbättra säkerheten (genom att följa gällande bestämmelser samt ha full kunskap om produktens underhållsbehov)

                  Ekonomisk inverkan av en timmes produktionsstopp
                  (*) Direkta och indirekta kostnader på grund av bristande tillgänglighet. Källa: Contingency Planning Research och Schneider ElectricDiagrammet till höger visar vilken ekonomisk inverkan en timmas produktionsstopp kan ha på olika branscher. Genom att undvika haverier kan alltså stora kostnader sparas.

                  Underhåll kan förhindra 77% av orsakerna till haverier.
                  Bland de vanligaste orsakerna till haverier är kontakter eller felaktiga x, felaktigt utfört arbete, felaktig utrustning eller olika miljöfaktorer. Genom regelbundet underhåll så kan 77% av haverierna förhindras!

                  Läs mer om våra olika tjänster nedan.

                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   

                  Service och underhåll

                  Våra tjänster inom service och underhåll hjälper dig att reducera stopptiden i din anläggning.

                  > Service och underhåll
                   

                  Serviceavtal

                  Genom att teckna ett serviceavtal med Schneider Electric säkerställer du driften i din anläggning

                  > Serviceavtal
                   

                  Konsulttjänster

                  Våra experter hjälper dig att mäta och övervaka din anläggning på ett effektivt och säkert sätt.

                  > Konsulttjänster
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   

                  Retrofit

                  Läs mer om retrofit

                  Genom att genomföra begränsade uppdateringar/moderniseringar, så kallad retrofit, av din anläggning så kan du uppnå de tekniska fördelarna med nya apparater samtidigt som du undviker kostsamma driftavbrott för nyinstallation och förhöjer driftsäkerheten för framtiden.

                  > Retrofit

                  Återvinning

                  För att skydda vår miljö och minska era problem med lagring och skrotning av gamla och uttjänta utrustningar, kan vi erbjuda oss att ta ansvar för att återvinningen sker på bästa möjliga sätt med hänsyn till miljön och de regelverk som styr återvinning av skadliga ämnen.

                  > Återvinning av din elektriska utrustning
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                    
                   
                  För mer info

                  För mer info 

                  Läs våra referenser

                   

                  Kontakta oss för hjälp med Service och Projekt

                  Kontakta Schneider Electrics serviceavdelning idag

                  Vi kan leverera skräddarsydda och kundanpassade tjänster - från konsultering och projektleverans till eftermarknad och service.

                  > Kontakta vår Service-avdelning idag
                   

                  Utbildning

                  För att stärka kompetensen hos våra kunder erbjuder vi både teoretiska och praktiska kurser inom ett brett ämnesområde. Kurserna bidrar till att du i din tur kan erbjuda funktionella och kostnadseffektiva lösningar inom elkraftsdistribution, industriell automatisering och el-, tele- & datainstallation, till dina kunder.

                  > Läs mer om vårt kursutbud och anmäl dig direkt