• Default Alternative Text

  Mångfald och jämställdhet

  Mångfald och jämställdhet är vårt arv och vår framtid. Bli en del av det.

  På Schneider Electric är mångfald en väsentlig del av vår historia, kultur och identitet. Vi vill skapa en jämställd kultur där alla former av mångfald ses som verkliga värden för företaget.
  • Styrning Hur Schneider Electric är att främjar mångfald och jämställdhet i bolaget
  • Initiativ Initiativ som främjar mångfalld och en jämställd kultur
  • Default Alternative Text Vi skulle vilja tacka alla våra manliga medarbetare för att de är en del av rörelsen #HeForShe. På Schneider Electric är vi alla stolta över att som ett företag få vara föregångare med det här pilotprogrammet.
  • Default Alternative Text Schneider Electric utsågs av FN:s kvinnokommission till en av IMPACT 10X10X10* Corporate Champions
  • Default Alternative Text Jean-Pascal Tricoire, VD på Schneider Electric, belönades för sitt engagemang med att öka jämställdheten mellan könen.
  • Annette Clayton Receives Legendary Leadership Award

   Annette Clayton, chief supply chain officer, receives the AWESOME Legendary Leadership award from the Achieving Women’s Excellence in Supply Chain Operations, Management, and Education.

  • HeForShe IMPACT 10x10x10, Davos 2016

   HeForShe IMPACT 10x10x10 launched Parity Report at Davos in January 2016. Ten of the world’s leading companies have released new workforce gender diversity figures in UN Women’s inaugural HeForShe Parity Report.

  • Vi är alla unika VIDEO – Episod 1

   Vi vill skapa en jämställd kultur där alla former av mångfald ses som verkliga värden för företaget.

  • FN:s huvudkontor i New York

   Jean-Pascal Tricoire, VD för Schneider Electric, tilldelades en av FN:s fem eftertraktade priser för sitt engagemang och genomförandet av åtgärder som främjar  kvinnors roll på arbetsplatsen, arbetsmarknaden och i samhället.

   • #HeForShe Vi sluter upp för att stödja den globala solidaritetsrörelsen

    Eftersom vi blev en av 10 företagsmästare i  FN:s IMPACT 10x10x10, har en hel del av våra manliga medarbetare snabbt anslutit sig till detta inspirerande initiativ med mycket energi och äkta engagemang.

    Läs broschyren HeForShe Mobilization (pdf, 932 Kb)
    Default Alternative Text
   • Vi främjar jämställdhet

    Under det senaste året har vi genomfört en politik som utvecklar och befrämjar kvinnors karriärer och ger kvinnor möjligheter hos oss. Genom att förändra beteenden på arbetsplatsen, sätter vi jämställdhet högst upp på vår agenda och göra mångfald till en av våra viktigaste affärs- och personalstrategier.

    Broschyr Supporting Gender Equality (pdf, 1 MB)
    Default Alternative Text
   • Engagemang på högsta nivå

    För att bli ett företag med jämn genusfördelning behöver vi driva förändringar i vår kultur – det är en av våra största utmaningar. För att förändra detta arbetar vi aktivt med på ledningsnivå.

    Broschyr Top Leaders Commitment (pdf, 1.3 MB)
    Business colleagues looking at blueprint
   • Ökat inflytande för kvinnor

    Genom att behandla alla våra kvinnliga anställda med respekt och värdighet, skapar vi och främjar en stödjande och inkluderande miljö, där alla individer kan förverkliga sin fulla potential inom företaget, oberoende av kön och andra skillnader.

    Broschyr Women empowerment (pdf, 1.2 MB)
    Default Alternative Text
   • Policy om mångfald Läs om vår policy gällande mångfald och jämställdhet på Schneider Electric.

    Mångfalds- och jämställdhetsprinciperna beskriver hur vårt engagemang tillämpas på Schneider Electric och drar upp riktlinjerna för hur de ska bemötas och implementeras i hela företaget.

    Broschyr Mångfald & Inkludering (pdf, 888 kB)
    Default Alternative Text
   • Jämställdhet och ökad tillväxt Hur jämställd könsfördelning i globala företag ökar tillväxt och innovation.

    Många globala koncerner famlar efter att anpassa sig till nya trender som ekonomisk instabilitet och livsstilsförändringar. Forskning har visat att brist på nya idéer och motstånd mot alternativa förhållningssätt är en starkt bidragande orsak till stagnation i dagens företagsmiljö. Forskning visar vidare att stor obalans mellan könen i de högsta leden och mellanchefsleden i globala organisationer har lett till en brist på kreativitet när det gäller att lösa verksamhetsproblem. Det här dokumentet undersöker hur en mer balanserad könsfördelning leder till ökad tillväxt och innovation.

    White paper – How Greater Gender Balance in Global Corporations Can Drive Business
    Default Alternative Text