Teknisk FAQ

Ställ en fråga

Finns det något svenskt kom igångdokument för HARMONY XB5R trådlösa tryckknappen
Kom-i-gång manual för den trådlösa tryckknappen se bifogad fil
Vad är max huvudspänning och ström för LC1F115 och LC1F150 kontaktorerna ?
Kontaktorerna Tesys LC1D115/150 lanserades 1996 för att ersätta LC1F115/150 och med dessa erbjuda bättre prestanda med hjälp av en förbättrad design....
Var kopplar man in inkommande fas & nolla när fasskenan är monterad på era personskyddsbrytare iDPN Vigi?
Ingen anslutningsadapter finns utan man får koppla in kablarna i samma hål men under skenan.
Kan man mata era ACB brytare underifrån?
Masterpactbrytarna kan få sin strömförsörjning antingen ovanifrån eller underifrån utan att prestandan påverkas.Det man behöver tänka på är att om...
Vilken fasskena passar till era personskyddsbrytare iDPN Vigi ?
Nedan hittar du artikelnummer för 1-polig+ N och för 3-polig+ N Artnummer        Benämning                                                         Enummer...
Hur lång kan axeln vara för förlängt vridhandtag på era NSX brytare?
Det förlängda vridhantaget består av en basenhet som monteras på effektbrytaren (ersätter frontkåpan).Förlängningsaxeln kapas efter behov. Avståndet...
Finns det normkontaktorer med DC spänning i Acti9 serien?
Vi har inga normkontaktorer i denna serie utan man får använda sig av våra kontaktorer (Telemecanique) tex.serie LC1K.. eller LC1D...
Hur lång kan axeln vara för förlängt vridhantag på era lastbrytare INS?
Se bifogad fil på måttskisserna för de olika varianterna
Resultat 1 - 10 av 100