Teknisk FAQ

Ställ en fråga

Vilka inställningar kan jag göra med Masterpact MTZ appen?
Genom Masterpact MTZ appen kan reläskyddsinställningar göras. Man kan även få en överblick av brytarens status och se mätvärden. För att ändra andra...
Finns det något marincertifikat på dvärgbrytare iC60 serien ?
iC60 är marincertifierade. Se bifogad fil.
Måste jag logga in varje gång jag startar Masterpact MTZ App?
Inloggning behövs bara vid första användningen. Därefter fungerar appen utan inloggning. Om du inte har en inloggning kan du registrera ett konto...
Varför finns det inga plintar på kassetten för Masterpact MTZ?
När en kassett beställs utan brytare fungerar det så här: Kassetten levereras utan plintar. Enbart kontakter för kassettlägen (CE/CD/CT) följer med...
Finns det 3:dje part certifikat på återställningsknapp XB5AA86102 ?
Tredjepart certifikat såsom CSA, UL godkännande eller ASEFA berör kompletta enheter som använder elektriska delar i sammansättning och berör inte...
Vad är värmeförlusten för en ATV12 ?
Värmeförlusten för ATV12- anges i bilagan. Se kolumnen som anger effekt vid nominell ström,(Power dissipated at nominal current)
Vad är det för packning i dörren på väggskåp ?
Det är en formsprutad polyuretanpackning i dörren
Kan man använda handtag från PLA skåp till PHD skåp ?
Ja, De flesta tillbehör är gemensamma för NSYPLA och NSYPHD serierna
Resultat 1 - 10 av 100