Teknisk FAQ

Ställ en fråga

Finns det någon information om Skolkontaktorer ?
 se bifigad pdf för mer Information om våra skolkontaktorer
Finns det en produkt för att montera Actassi S-one jack på en din-skena?
Ja,det gör det. E-nr  5170404. Artikel nr.VDIR380006
Indikeringslampan i en kontrollströmställare lyser den vid till/frånslag?
Den lyser vid tillslag och indikerar att ansluten last är aktiv.
Hur ställs Modbus adress i LULC031, LULC032 och LULC033?
Modbus adressen ställs med DIP-switchar på produkten i demonterat läge. Se bifogat dokument. Observera att det är olika på LULC031 och LULC032/33.
Hur ställer jag in och idriftsätter rotationsvakt XSAV11373 ?
Se bifogad svensk montageinstruktion, vilken kompletterar den bipackade, piktogrambaserade manualen.
Hur ställer jag in och idriftsätter fotocell XUK0ARCTL2 ?
XUK0ARCTL2 är en fotocellsprodukt med s.k. "Multi-Mode" vilket innebär att den kan ställas in för följande tre driftsfall: Direktavkänning Reflex...
Hur ställer jag in och idriftsätter ultraljudsgivare XX518A3PAM12 ?
Våra ultraljudsgivare är fabriksinställda för fullt mätavstånd (Sn) men kan också konfigureras med för- och bakgrundsbortbländning. Konfigurationen...
Hur ställer jag in och idriftsätter rotationsvakt XSAV11373 ?
Se bifogad svensk installationsinstruktion, vilken kompletterar den bipackade, piktogrambaserade manualen.
Var hittar jag datablad på fotocell XUB2BKSNM12T ?
Du hittar produktdatablad enklast genom ange artikelnumret i sökfunktionen på www.schneider-electric.se Just givarprodukter har dessutom en helt egen...
Finns det någon ersättande produkt för Gränslägesbrytare XCKP518 ?
XCKP518 har utgått ur sortimentet och kan ersättas med följande produkt: XCKP2518P16, E-nr: 3818133 Använd med fördel vårt webbaserade verktyg "Product...
Resultat 1 - 10 av 100