Teknisk FAQ

Ställ en fråga

Kan man köra ATV320 med Unity och CANopen Motion function block, MFB?
I Unity V11.1 finns ännu inte ATV320 för Motion Function Block, MFB. Det finns ej heller ännu någon speciell EDS fil för ATV320 och MFB. Det går att...
Jag letar efter magnetbrytare XCS-ZP7012; har den utgått och ersatts med någon ny produkt ?
Våra kodade magnetbrytare säljs endast i "paket" med läsardel och magnet i samma förpackning. XCS-ZP7012 är artiklenumret på själva läsardelen, tillhörande...
Vilken sorts kabel skall användas till nivågivare LA9RM201 ?
Av monteringspraktiska skäl rekommenderar vi en 2-ledarkabel av koaxialtyp, max 6.3mm² tvärsnittsarea per ledare. Rent elektriskt kan man dock ansluta...
Vad innebär kabelmaterialet "PvR" till induktiv givare XS618B1DAL2 ?
Våra induktiva givare med fastgjuten kabel har kabelmaterial av antingen PvR eller PVC som standard. Nedan följer en kort förklaring av de olika kabelmaterial...
Hur många magnetbrytare kan jag seriekoppla mot säkerhetsrelä XPS-DMB ?
Vid seriekoppling av magnetbrytare mot säkerhetsrelä XPS-DMB och XPS-DME gäller följande begränsningar: Magnetbrytare med LED = Max 3st Magnetbrytare...
Hur är kontaktfunktionen beskriven för era mekaniska grindbrytare XCS ?
Kontaktfunktionen är beskriven när nyckeldonet är på plats i brytarhuvudet, dvs. grinden/dörren stängd innebär opåverkat läge. Se länkat utdrag från...
Hur är kontaktfunktionen beskriven för era kodade magnetbrytare XCS-DM ?
Kontaktfunktionen är beskriven när magneten är i kontakt med läsaren, dvs. grinden/dörren stängd innebär opåverkat läge. Se länkat katalogutdrag för...
Vilken skarv skall man använda till trådstege?
Enklast är att använda komplett skarv B52, beroende på önskad ytbehandling välj följande E.nr Fzb 1149253 Fzv 1149253 Sf 1149353 Observera att till...
Finns det audio uttag i Exxact serien ?
Man använder kabel för multimediamodul med förmonterade kontaktdon för audio uttag E 5150832 samt centrumplatta med keystone hålbild E 5102557
Vad är ersättaren till XBTF011110 eller XBTF011310?
XBTF011110 eller XBTF011310 är ersatta med HMIGK2310 operatörspanel med färg skärm.  Håltagningen är den samma.  Den nya panelen har en RJ45 anslutning...
Resultat 1 - 10 av 100