Teknisk FAQ

Ställ en fråga

Hur man visa mer än 100 tecken i animation tabell med Unity Pro?
Normalt i Unity är de första 16 tecken animerade. För att visa fler, följ procedur enligt nedan. Gå till Animation tabell i Unity och klicka på utökad...
Vilka filtyper använder Unity ?
Applikationsfilen eller Projektfilen, den fil som innehåller den praktiska informationen om projektet har filändelsen .stu, ex. Mitt Projekt.stu....
Hur läsa o skriva till andra Modbus TCP enheter från TM221?
Se i SoMachine proj. för skriva och läsa i en annan Modbus TCP enhet. 192.168.1.51 har vår PLC. 192.168.1.52 har den externa enheten. Skriver %MW100-%MW109...
TM221 startar inte i RUN när batteri saknas, hur?
Under Task och behavior. Välj "Unconditional start in run" inte enbart "start in run" I SoMachine Basic i hjälpen skriv under index application. Välj...
Varför fungerar inte Unity simulatorn i Windows 7 64-bitars?
Se lite olika orsaker nedan skrivit på engelska. What I heard about Unity Pro simulator on Windows7 64 bits: 1. The simulator of Unity Pro V5 or V6.0...
Vilka inställningar kan jag göra med Masterpact MTZ appen?
Genom Masterpact MTZ appen kan reläskyddsinställningar göras. Man kan även få en överblick av brytarens status och se mätvärden. För att ändra andra...
Finns det något marincertifikat på dvärgbrytare iC60 serien ?
iC60 är marincertifierade. Se bifogad fil.
Måste jag logga in varje gång jag startar Masterpact MTZ App?
Inloggning behövs bara vid första användningen. Därefter fungerar appen utan inloggning. Om du inte har en inloggning kan du registrera ett konto...
Varför finns det inga plintar på kassetten för Masterpact MTZ?
När en kassett beställs utan brytare fungerar det så här: Kassetten levereras utan plintar. Enbart kontakter för kassettlägen (CE/CD/CT) följer med...
Finns det 3:dje part certifikat på återställningsknapp XB5AA86102 ?
Tredjepart certifikat såsom CSA, UL godkännande eller ASEFA berör kompletta enheter som använder elektriska delar i sammansättning och berör inte...
Resultat 1 - 10 av 100