Teknisk FAQ

Ställ en fråga

Vad menas med First-up delay på induktiva givare
Den tid givaren behöver för att vara redo efter att den har blivit spännings satt.
Vad är det för skillnad mellan ljus kopplad eller mörk kopplad fotocell. Benämns oftas som Light On, Dark On?
Man kan se det lite om SL slutande (normally open) BR brytande (normally closed), men med viss skillnad. Ljus kopplad innebär att fotocellen aktiverat...
Vad är Sn för värde på induktiv givare?
Sn (rated operation distance)  är ett värde på givare enligt IEC 60947-5-2. (Part 5-2: Control circuit devices and switching elements – Proximity...
Vilken Nema klassning har XCMD21F2L1?
XCMD serien är UL godkännd och Nema klassad. NEMA enclosure type 4X, 6, 6P, 12 & 13
Vad består gränsläget XCKD2102P16?
Den består av följande ZCD21  Brytarkropp ZCDEP16  Adapter för M16 förskruvning ZCE02  Manöverhuvud nock med rulle
Vad menas med First-up delay på induktiva givare
Den tid givaren behöver för att vara redeo efter att givaren blivit spännings satt.
Vilken tålighet har Schneider Elelctrics fotoceller mot störande omgivnings ljus?
Alla Schneider Electrics fotoelektriska givare testas upp till 5000 LUX. Avsteg från vår standard anges i våra tekniska underlag.
Vilka gränsläges brytare uppfyller kraven på 4mm bryt avstånd enligt EN 81-1, EN 81-2?
Gränsläges brytare med kontaktblock XE2NP21.. finns bla i följande gränsläges brytare XCKP25…., XCKD25…., XCKM5…., XCKS5…., XCKJ5….
Vad kan orsaka felen: "Invalid Read Reply" och "Specified Address Invalid" på Magelis vid kommunikation med Siemens S7-1200 ethernet driver?
Vad kan orsaka felen: "Invalid Read Reply" och "Specified Address Invalid" på Magelis vid kommunikation med Siemens S7-1200 ethernet driver? Produktlinje:...
Hur kontaktar jag teknisk support
Med fördel kan du använda telefon nummer 0771 360370 och med hjälp av dina knappval koppla dig fram till enhet du vill komma i kontakt med tex tryck...
Resultat 1 - 10 av 100