Teknisk FAQ

Ställ en fråga

Vad ska jag använda för kommunikation mellan TSX37 Micro och PC?
PLC TSX37 Micro med TSX3710, TSX3721 och TSX3722 ansluts med. TSXCUSB485    E-nr: 4508467    USB-adapter för RS485 RJ45          TSXCRJMD25    E-nr:...
Finns det någon installations manual för RWC alarm display artikel WDE002653 ?
 Installations manual för RWC alarm display artikel WDE002653 enligt bifogad fil.
Hur ställer jag in och idriftsätter fotocell XUK0ARCTL2 ?
XUK0ARCTL2 är en fotocellsprodukt med s.k. "Multi-Mode" vilket innebär att den kan ställas in för följande tre driftsfall: Direktavkänning Reflex...
Vad är det för skillnad mellan ljus kopplad eller mörk kopplad fotocell. Benämns oftast som Light On, Dark On?
Man kan se det lite om SL slutande (normally open) BR brytande (normally closed), men med viss skillnad. Ljus kopplad innebär att fotocellen aktiverat...
Går det att justera ljustiden på den externa displayen VW3A1101 som sitter på Altivar 61 och Altivar 71 ?
För att ändra ljustiden på displayen VW3A1101 gör följande 1. Välj meny 2 ACCESS LEVEL , ändra till EXPERT 2. Välj meny 7 DISPLAY CONFIG 3. Välj meny...
Kapslad kontaktor LE1D, om man inte monterar överströmsrelä i kapslingen, hur får man stoppknappen att fungera ?
Man monterar bort den lilla vinkeln under stoppknappen och monterar en brytande kontakt ZB5AZ102 direkt under knappen
Hur kan jag få vredet på en ATV320 att fungera som en potentiometer ?
Dessa Parametrar behöver ändras för att vredet i fronten skall fungera likt en Potentiometer:   välj följande:   Config--> Full --> I_O- -->tCt -->...
vilken är max godstjocklek för Harmony tryckknappserie artikel ZB4BZ012 ?
max godstjocklek vid användning av ZB4BZ012 E3733398 är 4,5mm  
Resultat 1 - 10 av 100