KNX

Fastighetsautomation för alla typer av byggnader
Gå till produktväljaren Kontakta vår support Tillbaka till KNX

Presentation

KNX
Den moderna byggnaden dämpar själv ljus och temperatur i rum som inte används. Den skinerupp när rätt person kommer in, och larmar vid inbrott, läckor och eldsvådor. Med KNX får du en fastighet där alla funktioner pratar med varandra. Maximal energieffektivitet,trygghet och komfort är inte en självklarhet för alla. Men säkert för dig.
 • Presentation

  I ett KNX-system är alla enheter kopplade till en gemensam busskabel (två trådar) som installeras parallellt med  huvudströmkretsen.
  Varje enhet har möjlighet att kommunicera med alla de andra. När en sensor aktiveras så skickas en signal till en eller flera aktorer som utför de önskade ordrarna och åtgärderna. Alla funktioner kan parametriseras och utökas löpande utan påverkan på den fysiska installationen.

  KNX-serien från Schneider Electric erbjuder:

  • Systemkomponenter
  • Gränssnitt/gateways
  • Tryckknappar
  • Binära ingångar
  • Rörelsedetektorer
  • Miljösensorer
  • Brytaktorer 
  • Bryt-/jalusiaktorer
  • Dimmeraktorer/styrenheter
  • Kontroll- och displayenheter
  • Rumsregulatorer
  • Tillbehör • Fördelar

  KNX från Schneider Electric innehåller ett omfattande sortiment av certifierade produkter enligt internationell standard som kan sättas samman i en mängd olika lösningar för att täcka behov såsom maximal flexibilitet, komfort, säkerhet och energieffektivitet, särskilt för nya byggnader.
  Idén bakom KNX är lika enkel som den är genial. KNX sammanbinder alla huvudsakliga fastighetsfunktioner såsom belysning, uppvärmning, luftkonditionering och solavskärmning i ett intelligent system, vilket bidrar till att sänka driftskostnaderna. Men systemet ger också betydande energibesparingar, en ökad flexibilitet samt säkerställer en anpassning till framtida utveckling.
 • Applikationer

  KNX-lösningar från Schneider Electric riktar sig till byggnader såväl som till bostäder:

  • Kontorsbyggnader 
  • Offentliga byggnader
  • Hotell
  • Skolor
  • Sjukhus
  • Butiker och varuhus
  • Villor
  • ...

  KNX fastighetsautomation är ett av de mest effektiva alternativen för att minska förbrukning och använda energi smart.
  I synnerhet i kontorsbyggnader bevisar KNX sin potential. SeeTool-programvaran från Schneider Electric påvisar potentiella besparingar och tillhandahåller rumslösningar för fastighetsautomation med KNX, för fullt unyttjande av denna potential.