Modicon Momentum

Styrsystem med kompakta IP20 I/O moduler för distribuerade I/O-system

Katalog

Distribuerat I/O-styrsystem med 4 grundläggande komponenter som lätt kan monteras ihop i olika kombinationer för att skapa mångsidiga styrsystem eller underordnade system

Modicon Momentum
Tillbaka

Modicon Momentum