• A man viewing water pipes and flow charts on multiple monitors, sustainability reporting.

  StruxureWare

  Få ut mesta möjliga av dina företagssystem och uppnå ökad energieffektivitet med innovativ programvara. Upptäck hur StruxureWare, vår integrerade programvaruplattform, kan optimera din verksamhet.

  Läs mer
  • Ökad överblick och kontroll i sjukvården Sjukvård

   Med StruxureWare for Healthcare får du en ökad överblick över hela din anläggning vilket gynnar patientsäkerheten, ekonomin, vårdmiljön och personalproduktiviteten.

  • Programvara för industrin Livsmedelsindustrin

   Med förstklassig inbyggd programvara kan hållbarheten i verksamheten ökas, liksom effektiviteten i distributionskedjan och tillverkningsprocessen, samtidigt som livsmedelshygienen förbättras och kostnaderna minskas.

  • Energieffektiv vattenrening Vattenrening

   Du kan få insyn i vattenförsörjnings- uppsamlings- och reningssystemet samtidigt som du styr process- och energieffektiviteten från vattentäkt till slutanvändare. Vattenreningsverk effektiviserar sin verksamhet och får både minskad energianvändning och minskad total ägandekostnad (TCO) som resultat.

  • Innovativ programvara för DCIM Datacenter

   Med innovativ programvara för hantering av datacenterinfrastruktur (DCIM) får du insyn från fastighetsnivå ned till enskilda servrar. Användarna kan minska energianvändningen, förhindra driftstopp och förbättra planering och prestanda genom datacentrets hela livscykel.

   Default Alternative Text

   Utmaningar

   Att hantera resursförbrukningen inom företag är en förutsättning för minskad energianvändning och bättre produktionseffektivitet. Med rätt programvara kan du underlätta effektiviseringsarbetet samtidigt som du får en förbättrad överblick och kontroll.
   Facilities manager using energy monitoring software on a multiple screen view, industrial energy management.

   Förbättrad överblick och ökad kontroll

   Med StruxureWare kan du samla in och sammanställa data från olika delar i ditt företag eller i din anläggning.

   Varför arbeta med Schneider Electric?

   • Default Alternative Text Kompatibilitet Information på flera olika ställen kan leda till ökad arbetsbörda och minskad lönsamhet. Med StruxureWare kan du samla in och sammanställa data för att få en förenklad överblick och ökad kontroll.
   • Earth icon Digitalisering Med StruxureWare blir det digitaliserade företaget verklighet.

   Fakta

   • Default Alternative Text Förebyggande analyser ger information för bättre beslutsfattande.
   • Blue Graph up icon Företag måste upptäcka varje effektiviseringsmöjlighet för att kunna handskas med det växande energibehovet.
   • Default Alternative Text Digitalisering ökar vår förmåga att se och reagera på realtidsdata vilket maximerar vår produktivitet.
   • Default Alternative Text Internet of Things kan hjälpa oss att på ett effektivare sätt jobba med tillgångar och på det viset leverera självläkande nätverk.
   • Blue smart city icon Urbaniseringstrender kräver att städer blir smartare för att inte riskera att hamna efter i det globala landskapet.
   • Blue mobile device icon År 2020 kommer 50 miljarder enheter vara uppkopplade världen över.