• Default Alternative Text

  StruxureWare för datacenter

  • DCIM is a journey Get started here!

   Find  out what Data Center Infrastructure Management can help you achieve for your organization

   Learn more about DCIM
   man and women talk about energy management in a data center
   Computer technician in server room, data center operations

   Utmaningar

   Datacenter är dynamiska av naturen, vilket gör dem svåra att hantera och få en överblick över. Trånga ekonomiska ramar gör att man gärna vill utnyttja den kapacitet man har på bästa sätt. Fokus ligger på att minska driftskostnaderna och investeringscyklerna genom datacentrets hela livslängd.

   Why work with Schneider Electric

   • Default Alternative Text We’re recognized as best in class by 3rd party experts.
   • Default Alternative Text As a trusted provider of holistic solutions, we build data centers daily and will continue to do so.
   • Default Alternative Text One size doesn’t fit all - our modular and scalable DCIM solutions allow you to build as you grow.
   • Default Alternative Text We’re passionate about implementation and ensuring you achieve your ROI goals.
   • Default Alternative Text Our open software platform provides integrations with IT systems and strong partnerships.
   • Default Alternative Text Our deployment teams are experienced in complex integrations and provide dedicated global support.
   Default Alternative Text

   Programvara och tjänster

   Paket med innovativa DCIM-program ger fullständig insyn från fastighetsnivå ned till varje enskild server. Datacenteransvariga kan minska energianvändningen, förhindra driftstopp och förbättra planering och prestanda genom datacentrets hela livslängd. Genom flexibla rapporteringsfunktioner är det enkelt att föra vidare information om befintlig status och framtida kapacitetsbehov till andra i företaget som har intresse av datacenterdriften.

   Fördelar

   • Night aerial view of highways running through the smart city filled with bright lights, transportation, electric power distribution.
    • Möjlighet att analysera användning och kostnader och jämföra med energi- och koldioxidmarknaden
    • Övervakning av koldioxidutsläpp, vattenanvändning, avfallsmängder och annan miljöpåverkan
   • A business man and woman reviewing company's big data analytics, sustainability reporting, facility management software.
    • Direkt överblick över utrustningen i datacentret och larm från enheter i realtid
    • Minskade energikostnader genom planering och optimering av kapaciteten i den fysiska infrastrukturen
   • Business people working on computers, facility management software, internet of things.
    • Övervakning, mätning och optimering av fastighetens prestanda genom hela livscykeln
    • Enkelt utbyte och analys av data angående energi, belysning, brandsäkerhet och klimatsystem
   • IT technician working on data center and looking at tablet, internet of things, energy management software, machine control.
    • Övervakning av alla fysiska enheter i datacentrets nätverk
    • Omedelbara felmeddelanden om allvarliga händelser i infrastrukturen och möjlighet att ta fram användarinställda rapporter och diagram
   • Data Center Technicians working, IT Business, data center operations.
    • Omfattande information om det elektriska systemet i datacentret
    • Hantering av effektbelastning, effektbalansering och fördelningseffektivitet samt färre oplanerade strömavbrott
   • A man recording his findings from an electrical box, sustainability reporting, electric utilities, electric power distribution.
    • Effektiv installation och registrering utförd av utbildade servicetekniker i enlighet med tillverkarnas specifikationer