• Default Alternative Text
  Säkerställ elförsörjning dygnet runt och förbättra patientvården

  Förbättra patientsäkerheten

  • Hôpital Jean-Minjoz

   Det stora sjukhuset Jean-Minjoz i Besançon i Frankrike har nyligen genomgått en större renovering, samtidigt som patientvården kunde fortsätta. För att bibehålla optimal säkerhet var det viktigt att säkerställa elförsörjning med hög tillgänglighet.

   An employee checking on the electrical machine and writing down what he notices, energy management, power management, field service

   Utmaningar

   Otillförlitlig elförsörjning och sjukhusöverförda infektioner är farliga för både patienter och driftsbudgeten. Ledningen inom sjukvården kämpar för att uppfylla kraven på dygnet-runt-drift och samtidigt säkerställa patienternas och personalens säkerhet.
   Doctors in scrubs rushing with patient on stretcher through corridor of green hospital, patient safety, healthcare solutions.

   Lösningar för patientsäkerhet

   Varför arbeta med Schneider Electric?

   • Default Alternative Text Förbättra patientsäkerheten med ökad eltillgänglighet, tillförlitlighet och kvalitet.
   • Default Alternative Text Skydda patienternas liv och det ekonomiska resultatet.

   Fakta

   • Blue money icon Det kostar det genomsnittliga sjukhuset cirka 8,5 miljoner kronor per dag i oplanerad energianvändning.
   • Blue general danger icon I USA står sjukvården för 7% av alla olyckor som inträffar vid kontakt med eluttag.
   • Blue plug icon Sjukhus förlorar genomsnittligen 10% av deras sjukhustillgångar på grund av stöld. 450 miljoner kronor årligen.