• Seaside industrial site, mining industry.
  Teknik och metoder som hjälper cementindustrin att överträffa sina miljömål

  Hållbarhet

  Forest/Wood view, sustainability reporting, environment

  Energiffektivitet och hållbarhet

  Skydda miljön, minska koldioxidutsläppen och uppfyll myndigheternas bestämmelser och riktlinjer för industriutsläpp.
  Looking up at skyscrapers under construction

  Våra lösningar för hållbarhet

  Fördelar

  • Default Alternative Text Marknadsledaren inom energieffektivitet Från strategi till driftsättning till resultat – vi förbättrar effektiviteten för hela energihanterings livscykel.
  • Prosumer icon Integrerad process- och energieffektivitet Som experter på processtyrning och energieffektivitet förstår Schneider Electric värdet av att hantera energi som en produktionsvariabel.

  Fakta

  • Default Alternative Text Energi kan stå för upp till 70% av den totala produktionskostanden i en vanlig cementindustri.
  • Blue Earth America icon Cementindustrin konsumerar 1-2% av världens totala energi.
  • Default Alternative Text Cementproduktionen står för 5% av alla människoorsakade CO2-utsläpp.
  • Default Alternative Text 80% av elkonsumtionen i cementindustrin står maskiner och tillhörande verktyg för.