• Default Alternative Text
    En integrerad, fysisk infrastrukturmodul med kraft till din virtuella miljö.

    Privata moln

    En integrerad, fysisk infrastrukturmodul med kraft till din virtuella miljö.

    • Mercy Health: sjukhus med avancerad IT Mercy Health är en toppmodern sjukvårdsinrättning som har inlett ett samarbete med Schneider Electric gällande alla sina datacenterbehov under de kommande sex åren. Genom samarbetet med Schneider Electric har Mercy gått från att vara ett sjukhus med ett datacenter till att även vara ett datacenter som erbjuder tjänster till andra sjukhus.