• Portrait of happy mature doctor holding digital tablet with team in meeting room, healthcare solutions

  SYSTEM FÖR spårning av sjukhusutrustning

  operating room at a hospital, healthcare solutions

  Utmaningar

  Sjukvården behöver förbättra sin ekonomi, minska svinnet av resurser och ge personalen mer tid med patienterna.
  • Lösning

   Förbättra sjukhusets säkerhet, effektivitet och budget med integrerade RTLS-lösningar (Real-Time Location System).
  • Mervärden

   • Minska risken för att utrustning försvinner med system för spårning av utrustning som varnar när utrustning lämnar behöriga områden.
   • Förbättra personaleffektiviteten och utnyttjandegraden för den medicinska utrustningen med snabb spårning och lokalisering. 
  • Varför Schneider Electric?

   • En enhetlig lösning innebär förenklad driftsättning och hantering för kunden av ett enda system som spårar, övervakar och skyddar patienter, personal och utrustning.
   • Integration i befintlig Wi-Fi-infrastruktur ger större kostnadskontroll.
  nurse preparing iv drip, healthcare solutions

  Tillämpningar

  Schneider Electric hjälper kunder inom hälso- och sjukvård att hantera komplex resurshantering med RTLS- och Wi-Fi-infrastrukturlösningar. Det bidrar till att uppnå högre utnyttjandegrad, skapa en rätt dimensionerad utrustning, öka tiden som vårdgivaren tillbringar med patienter och förbättra patient- och personalnöjdheten.

  Fördelar

  • Heroes of the medical profession, healthcare solutions
    
   Öka värdet på hanteringen av resurslokalisering genom att integrera systemet med sjukvårdsfastighetens infrastruktur.
  • Surgeon and nurses performing surgery, healthcare solutions.
    
   Förbättra patientvården, öka personalproduktiviteten och minska det ekonomiska slöseriet.
  • Doctor and Nurse using a tablet together, healthcare solutions, hospital management system
    
   Hitta snabbt resurser och utrustning för patientvård, underhåll och inventering.