• Gas drilling installation, oil and gas, mining industry

  Eldistribution

  Electrical station, energy access, power management.

  Utmaningar

  Det är många utmaningar som måste tas om hand, från nya projekt till expansioner:

  • Disciplinerad budgetallokering och kostnadsstyrning, säkerhet för personer och resurser, tillgänglighet för kritiska elsystem samt överensstämmelse med internationella standarder och lokala regelverk.
  • Lösningar

   Omfattande utbud av lösningar för distribution, skydd, kontroll och styrning av elektriska system:

   • Smarta E-hus: Förfabricerade understationer, kontrollrum och mobila datacenter
   • LV- och MV-eldistributionsutrustning: en fullständig serie MV/LV-understationer, utrustning och komponenter
   • Övervakning: För automatisering av strömförsörjning och understationer
  • Mervärden

   E-House: en fullständigt konstruerad, plug-and-play- och validerad lösning.

   • Kostnadseffektiv
   • Helt överensstämmande med de senaste byggkoderna och andra tillämpbara standarder
   • Anpassning till anläggningens klimat- och miljökrav
   • Testat, validerat och industrialiserat av Schneider Electric
   • Integrerad säkerhet, trygghet och åtkomstkontroll
  • Varför Schneider Electric?

   Det största integrerade erbjudandet inom eldistribution

   • Validerad design som överensstämmer med standarder om miljömässiga begränsningar
   • Effektiv och pålitlig leverantörskedja med industriell inverkan och lokala tjänster nära anläggningen
   • Erfarna och certifierade teknikteam som säkrar dina projekt

  Fördelar

  • Engineers in steel forge control room, industrial automation, safety products
   • Tillförlitligt skydd för uppdragskritiska system
  • Steel worker working at an open electric steel furnace in an industrial foundry, industrial automation, mineral processing
   • Minskade avbrott
  • Blast furnace pouring molten steel, mineral processing, manufacturing execution system
   • Förhindra dataförlust och tillhörande produktionsförluster