• Technician in hard hat monitoring computer screens in control room, facility management software.

  Avancerad processtyrning och optimering

  Coal worker with handful of coal, mining industry, mineral processing

  När grundläggande styrsystem inte räcker

  Komplexa, energi- och resursintensiva processer som gruvdrift kräver sofistikerade styrsystem som kan maximera effektivitet och optimera resursförbrukningen även under de mest utmanande förhållandena.

  • Lösningar

   Advanced Process Control (APC) är en programvara som samlar in information från process- och fältenheter (via övervakning, historik och styrsystem), tillämpar rätt styrning enligt processkraven, och optimerar inställningspunkter för att uppnå bästa prestanda i systemet.  APC kan även arbeta med begränsningar och lösa processmål med konflikt.

  Fördelar

  • Cement factory at night, cement production.
   • Bättre genomströmning 
   • Optimerad användning av energi
  • Gas drilling installation, oil and gas, mining industry
   • Mindre utsläpp 
   • Bränslebesparingar
  • Technician in hard hat monitoring computer screens in control room, facility management software.
   • Minska växlingarna