• lightning behind power lines and electric power station, electric utilities, smart grid

  Kritisk kraftförsörjning

  Financial trader looking at monitors, finance, big data analytics

  Utmaningar

  Att tillhandahålla pålitlig och kontinuerlig energi till styrsystem och IT/kommunikationsinfrastrukturer, och isolera dem från elektriska störningar orsakade av hårt väder eller andra faktorer, är ett kritiskt mål för framgångsrik drift av en cementanläggning.
  • Lösningar

   • Kritisk kraftförsörjning, oavbruten strömförsörjning (UPS), överspänningseliminering
   • Globala AC- och DC-baserade reservkraftsprodukter och -tjänster
   • Omfattande lösningar designade för både maskin- och företagsmiljöer
   • Lösningar för känslig elektrisk, nätverks-, kommunikations- och industriell utrustning
  • Mervärden

   Schneider Electric hjälper dig att säkra kontinuerlig nödvändig energiförsörjning för kritiska program och skydda dig mot många av de primära orsakerna till dataförlust, maskinvaruskada och avbrottstid.
  • Varför Schneider Electric?

   • Beprövat strömskydd för styrprogram och tuffa miljöer 
   • Ledande inom styrning av datacenterinfrastruktur

  Fördelar

  • Cement factory at night, cement production.
   • Tillförlitligt skydd för uppdragskritiska system
  • Gas drilling installation, oil and gas, mining industry
   • Minskade avbrott
  • Coal worker with handful of coal, mining industry, mineral processing
   • Förhindrad dataförlust och tillhörande produktionsförluster