• Technician in Data Center Server Room, data center operations.

  IT-LÖSNINGAR

  A computer monitor with a document that has charts and graphs, big data analytics, energy management software.

  IT som kärnkompetens

  Gruvdrift är en allt mer IT-intensiv verksamhet. Allt från affärsprogram till specialiserade programvaror för  produktion kräver att du har en tillförlitlig IT-infrastruktur, framförallt för anläggningar som ligger i tuffa miljöer och på avlägsna platser.
  • Lösningar

   • Schneider Electric erbjuder kraftfulla, nyckelfärdiga datacenter, från koncept till driftsättning
   • Prefabricerade, modulära datacenter som är idealiska för tuffa miljöer. De byggs helt eller delvis av prefabricerade, modulära byggblock i standardstorlek. Dessa byggblock kan levereras i formfaktorer som rack eller som en helhetslösning med fabriksintegrerade komponenter, inklusive maskin- och programvara.
   • Kraftverk/Kylanläggningar/IT-moduler och utrymmen
  • Mervärden

   Våra prefabricerade, modulära datacenter ger dig kortare driftsättningstid, minskade kostnader, bättre skalbarhet och högre tillförlitlighet
  • Varför Schneider Electric?

   • Tillverkning, design och support av globala prefabricerade datacenter
   • Lång erfarenhet av gruvbranschen
   • En enda lösningsleverantör av datacenter: från rack till rad till rum till byggnad

  Fördelar

  • Cement factory at night, cement production.
   Tillförlitlig IT-infrastruktur
   Lägre kostnader tack vare den modulära utformningen
  • Gas drilling installation, oil and gas, mining industry
   Mindre personal och färre arbetstimmar krävs för att bygga och ta i drift
   Kortare starttider
  • Coal worker with handful of coal, mining industry, mineral processing
   Levereras färdig att installera