• Gas drilling installation, oil and gas, mining industry

  ELdistribution

  Electrical station, energy access, power management.

  Utmaninagr

  Både nybyggnads- och utbyggnadsprojekt kan leda till utmaningar som måste lösas:

  - Begränsat budgetutrymme och strikt kostnadskontroll
  - Säkerhet för människor och resurser i tuffa miljöer
  - Tillgänglighet av kritiska elsystem
  - Uppfyllelse av internationella standarder och lokala bestämmelser
  • Lösningar

   Ett stort urval av lösningar för distribution, skydd, övervakning och hantering av elsystem:

   • Containerlösningar: Låg- och mellanspänningställverk, transformatorer, kontrollutrustning för ett mobilt helhetskoncept
   • Eldistributionsutrustning för mellanspänning och lågspänning: en heltäckande serie av transformatorer, utrustning och komponenter för mellanspänning och lågspänning
   • Övervakning och kontroll
  • Mervärden

   Containerlösning: en fabriksbyggd, plug-and-play-anpassad och beprövad lösning.

   • Kostnadseffektiv
   • Uppfyller de senaste byggnormerna och andra tillämpbara standarder
   • Anpassad till anläggningens klimat- och miljökrav
   • Testad, validerad och industrialiserad av Schneider Electric
   • Integrerade lösningar för skydd, säkerhet och åtkomstkontroll
  • Varför Schneider Electric?

   Vi kan ge ett omfattande erbjudandet inom eldistribution:

   • Validerade lösningar som uppfyller standarder och miljöbestämmelser
   • Effektiv och tillförlitlig distributionskedja med verksamhet och lokala tjänster nära din anläggning
   • Erfarna och certifierade ingenjörsteam som säkrar dina projekt

  Fördelar

  • Cement factory at night, cement production.
   • Färre arbetstimmar och mindre personal på avlägsna platser för att bygga och driftsätta. 
  • Gas drilling installation, oil and gas, mining industry
   • Leveransklar för fältinstallation
    Enklare projektsamordning
  • Coal worker with handful of coal, mining industry, mineral processing
   • Mindre underhåll på grund av optimerad konstruktion och anpassad design