• Default Alternative Text

  Varför arbeta med Schneider Electric?

  Man walking through data center room, data center operations.

  Dina utmaningar

  • Lösningar

   Smarta städer kan inte utvecklas på egen hand. Vi är en erfaren samarbetspartner med goda kunskaper inom områden som rör fastigheter, energi, vatten, transport, offentliga tjänster och samverkande system. Detta möjliggör ett gott samarbete mellan alla intressenter.

  • Mervärden

   Smarta städer är byggda med invånarna i fokus där teknik och data gör det möjligt. Vi hjälper städer att uppnå kortsiktiga resultat genom att fokusera på omedelbara problem, och sedan gå vidare mot integrerade system som ger förbättringar på sikt.

  • Varför Schneider Electric?

   • Vi maximerar avkastningen på investeringarna med branschledande teknik och lång erfarenhet
   • Vi samverkar med samtliga intressenter och har ingående förståelse för många olika aspekter av staden
   • Vi levererar nyckelfärdiga lösningar som kombinerar driftsteknik och IT

  Tillämpningar

  Man walking through data center room, data center operations.

  Dina utmaningar