• software industrial, man touching screen that is showcasing data drawings
  Smarta och integrerade lösningar för städer.

  Övergripande styrning av städer

  • Carson City i Nevada, USA

   Carson City, huvudstad i delstaten Nevada, skapade en infrastruktur utifrån människors förmågor och den bästa tillgängliga tekniken för smarta städer från Schneider Electric.

  • Boston i Massachusetts, USA

   Inom initiativet Greenovate Boston planerar staden att minska energianvändningen med 80 procent till år 2050. Det ska uppnås genom effektivisering, bättre synlighet av stadens totala energianvändning och genom ändrade beteendemönster.

   Läs mer
   Data Centers
   Default Alternative Text

   Utmaningar

   Driftexpertis behöver kombineras med informationshantering i realtid – först då uppnår vi den bästa effektiviteten i stadens system. Integreringen är ett avgörande steg mot en smartare stad.
   city view in daytime with blue sky and clouds overhead

   Lösningar för övergripande styrning av städer

   Varför arbeta med Schneider Electric?

   • Default Alternative Text Vi levererar smart integrering, i dag. Genom integrering av drift- och informationssystem optimeras stadens effektivitet. Genom integrerade system får staden nödvändiga verktyg för att förbättra sin effektivitet.