• Default Alternative Text
  Minska utformningstiden med hjälp av användningsklara arkitekturer som är testade, validerade och dokumenterade.

  TVDA systemlösningar

  • MachineStruxure

   TVDA – mer än bara arkitektur! TVDA:er utgör en del av automationslösingen MachineStruxure.

   Default Alternative Text

   Utmaningar

   Maskinbyggare försöker ständigt hitta innovativa sätt att snabbare designa och konstruera effektivare utrustning. Tillförlitliga och skalbara system för individuella maskinbehov. Ett automationssystem ska vara enkelt att installera och fungera effektivt med monteringsfärdiga lösningar, enkel återanvändning av programvarukomponenter och support för snabb och enkel anpassning. Systemtransparens är ett måste, precis som olika anslutningsalternativ för fjärrprogrammering, drift och övervakning.
   Default Alternative Text

   Våra TVDA:er för systemlösningar

   Minska tidsåtgången för design och driftsättning med hjälp av flexibla, funktionsvaliderade och dokumenterade arkitekturer.

   Varför arbeta med Schneider Electric?

   • Default Alternative Text Testade, validerade och dokumenterade arkitekturer TVDA:er tillhandahåller heltäckande systemdokumentation, kopplingsscheman, HMI-tillämpning och projektmallar som bidrar till att minska tidsåtgången för design, installation och driftsättning. TVDA:er har positiva effekter för hela processen, från maskindesign och maskinkonstruktion till installation och dokumentation, och bidrar till snabbare utveckling av automationslösningar.
   • Graph up icon MachineStruxure Med hjälp av automationslösningen MachineStruxure kan ni konstruera smartare maskiner och utrustning snabbare, vilket gör verksamheten effektivare, mer lönsam och mer hållbar.