• Default Alternative Text

  Säkerhetssystem

  business man uses keycard at locked door

  Utmaningar

  Medarbetare och tillgångar måste skyddas för att en organisation ska nå framgång. Verksamheten måste följa säkerhetsbestämmelserna, minska riskerna, begränsa ansvaret, skydda intäktsflödena och sänka driftskostnaderna och försäkringspremierna.
  Default Alternative Text

  Våra säkerhetslösningar

  Säkra och kundanpassade lösningar för alla typer av byggnader

  Varför arbeta med Schneider Electric?

  • Default Alternative Text En enda användarvänlig instrumentpanel Delad infrastruktur leder till lägre installations- och utbyggnadskostnader och säkerheten kan integreras med andra fastighetsystem. Med vår smidiga säkerhetsintegrering får du en mer heltäckande översikt över hela säkerhetsanläggningen.
  • Puzzle icon Säkerhetsintegrering leder till effektivare lösningar Genom att kombinera kameraövervakningsdata med andra säkerhetssystem kan beslutsfattande, policyutveckling och efterlevnad förbättras. Data från flera källor visas i en enda incidentöversikt vilket kan spara viktig tid och begränsa ansvarsskyldighet.