• Prefabricated Power and Cooling Modules for Data Centers
    Integrerad UPS, ställverk och övervakningsprogram, optimerat för skalbar kraft för datacenter.

    Kraftmoduler