• Man is able to monitor the energy management software from a tablet in the server room, sustainability reporting, data center management, internet of things.
    Möjliggör ett flexibelt, tillförlitligt och effektivt datacenter som kan övervakas.

    Kraftdistribution i ett rack