• Smiling technician using tablet pc while analysing server in large data center
  Tillhandahåller integrerad bevakning, kontroll och hantering av energi, belysning, brandsäkerhet samt värme, ventilation och luftkonditionering.

  PROGRAMSVIT StruxureWare Building Operation

  Business man viewing a graph on his tablet, big data analytics, sustainability reporting.

  Utmaningar

  Du behöver bättre resurser för att kunna hantera datacentrets hela livscykel på ett förebyggande sätt. Det gäller att optimera befintliga funktioner genom en smart analys av resurser, energi och påverkan. Du måste dessutom kunna inventera och dokumentera allt från golv till bur, rack och server.
  • Lösningar

   StruxureWare for Building Operation erbjuder integrerad övervakning, styrning och hantering av energi, belysning, brandsäkerhet och luftkonditionering.
  • Mervärden

   StruxureWare for Building Operation är del av en arkitektur som förenar elkraft, datacenter, processer och maskiner, fastighetsövervakning och fysisk säkerhet. Det ger smarta lösningar för energihantering, och optimerar energieffektiviteten över flera av verksamhetens domäner.
  • Varför Schneider Electric?

   • Centraliserade system med distribuerad intelligens som optimerar anläggningens prestanda.
   • Lättanvända system med robusta funktioner.
   • Med StruxureWares leverantörsneutrala funktion kan du stegvis lägga till fler tillämpningar. "Plug and play"-utformningen ger smidig anslutning.
  Man is able to monitor the energy management software from a tablet in the server room, sustainability reporting, data center management, internet of things.

  Tillämpningar

  Se fler datacenterlösningar för företag

  Fördelar

  • Elevated trains in cityscape
    
   • Gör byggnaden smartare 
   • Ger inblick i byggnadens alla kritiska system och lämnar åtgärdsstödjande information
  • Man in data center with tablet, data center management, data center operations.
    
   • Gör byggnaden mera effektiv
   • Ökar energieffektiviteten, minskar energiförbrukningen och kostnaderna
  • Looking up at skyscrapers under construction
    
   • Gör byggnaden mera hållbar 
   • Skapar en bekväm miljö som främjar produktivitet och bevarar anläggningens värde