• Smiling technician using tablet pc while analysing server in large data center
    Tillhandahåller integrerad bevakning, kontroll och hantering av energi, belysning, brandsäkerhet samt värme, ventilation och luftkonditionering.

    PROGRAMSVIT StruxureWare Building Operation