• Default Alternative Text
  ger omfattande information om elsystemet i datacentret.

  PROGRAMSVIT - StruxureWare Power Monitoring

  ger omfattande information om elsystemet i datacentret.

  • Läs

   • Read more about Schneider Electric solutions

    White paper - Hur mjukvaran för datacenters infrastruktursystem förbättrar planering och sänker kostnader

    Företagsledarna pressar IT-avdelningen till att förvandla datoranläggningar från kostnadsställen till inkomstgenererande enheter: I white paper 107 beskrivs hur programvara för övervakning av datacentrets infrastruktur (DCIM) kan förenkla driftprocesserna, minska kostnaderna och snabba upp informationsöverföringen. Läs mer
   • Read more about Schneider Electric solutions

    White paper - Att undvika vanliga fallgropar och utvärdera och implementera DCIM-lösningar

    Många som investerar i program för hantering av datacentrets infrastruktur (DCIM) upplever väldigt stor nytta, men det finns några som inte gör det. Forskning har visat på ett antal fallgropar som slutanvändarna bör undvika när de utvärderar och inför DCIM-lösningar. Om man väljer en olämplig lösning, förlitar sig på otillräckliga processer eller om det finns brist på engagemang, ansvarsfördelning och kunskap, kan det leda till att de program man väljer inte kan leverera det som det är meningen att de ska leverera. I detta white paper beskrivs de vanligaste fallgroparna, och du får praktiska tips på hur du kan undvika dem. Läs mer
  • Lär

   Schneider Electric utses till ledare i Gartners marknadsundersökning Magic Quadrant när det gäller hantering av datacentrets infrastruktur


   Hämta gärna ett gratisexemplar av Gartners Magic Quadrant-rapport 2014. Läs

   Schneider Electric toppar listan med energihanteringsföretag som betygssatts av Navigant Research


   Hämta ett kostnadsfritt exemplar av Navigant Research Leaderboard Report: Building Energy Management Systems. Läs
  • Titta

   • Att övervinna stora utmaningar med StruxureWare för datacenter

    Datacenteroperatörer: Vill du förbättra verksamhetens resultat utan att slösa med företagets resurser? Det kan du göra med programsviten StruxureWare for Data Centers från Schneider Electric.
   • Optimera med StruxureWare för datacenter

    I takt med att datacentren blir allt kompaktare blir optimering och utnyttjande viktiga för att förlänga livstiden för det befintliga datacentret. Se hur du med StruxureWare kan optimera och utnyttja datacentrets kapacitet. StruxureWare används i datacenter i hela världen.
   • Introduktion till DCIM med StruxureWare för datacenter

    Det kan vara ett utmanande arbete att hantera din komplexa datacentermiljö. Lär dig mer om de problem som påverkar det fysiska lagret och hur du kan hantera dem med de lösningar som finns idag.
   • Funktionerna StruxureWares programpaket för datacenter

    Hiren Lad, programvaruarkitekt på Schneider Electric, ger en översikt över de viktigaste funktionerna i StruxureWare Data Center Operation for Co-location – ett programpaket för datacenter med flera klienter.
   • En driftchef för StruxureWare datacenters vardag

    Animerad sekvens av hur driftchefen använder StruxureWare for Data Centers.