• Default Alternative Text

  Elkvalitetshantering, analys och efterlevnad

  • Aguas de Barcelona

   Vid en central vattenpumpstation i Barcelona i Spanien hjälpte Schneider Electric till att garantera kontinuerlig drift med elkvalitetslösningar som minskade påfrestningen på distributionssystemet och förbättrade övervakningen.

   Läs mer
   pumps at water management facility
  • ArcelorMittal

   Stål- och gruvjätten ArcelorMittal vände sig till Schneider Electric för hjälp med att driva en ny avsvavlingsenhet för att processa de gaser som genereras från dess koksugnar.

   Läs mer
   Seaside industrial site, mining industry.