• Default Alternative Text

  Elkvalitetshantering, analys och efterlevnad

  • Läs

   • Read more about Schneider Electric solutions

    White paper - Erfarenhet av energikvalitetsdata för att förbättra energiförsörjningens tillförlitlighet

    Tillförlitligheten har alltid stått i fokus för nätverksoperatören– men de måste också fokusera på hållbarhet och effektivitet. För att behålla balansen mellan kvalitet, tillförlitlighet och effektivitet behövs nya verktyg för nätverksoperatören. 

    Läs mer
   • Read more about Schneider Electric solutions

    White paper - Begränsning av kortslutningsströmmar i mellanspänningstillämpningar

    Energikraven för stora industrianläggningar ökar, ofta med krav på att minska elutrustningen i anläggningar till havs där utrymme är dyrt. En möjlighet är att använda genereringsspänning som distributionsspänning, men detta kan leda till höga kortslutningsströmmar. Installation av snabbverkande strömbegränsningsenheter kan minska kortslutningsströmmen till godtagbara värden.

    Läs mer
   • Read more about Schneider Electric solutions

    White paper - Spänningsreglering vid anläggningar med distribuerad generering

    Vid vissa stora industrianläggningar drivs generatorer via förbindelseledningar, vilket kan innebära problem om det är olika belastningar. Användning av en interaktiv modell för uppskattning av elinstallationers tillstånd är viktigt för hantering av tillförseln av aktiv och reaktiv effekt till elnätets distribuerade laster.

    Läs mer