Technical FAQs

Ask a Question

Måste nollan vara blå?

Nej det måste den inte.
 
Se Elinstallationsreglerna SS 436 40 00 punkt;
 
514 Identifiering
 
514.3.1.Z1 Neutralledare och mittpunktsledare
 
Neutralledare och mittpunktsledare ska identifieras med blå färgmärkning efter hela dess längd.
ANM – För specifika ledare se avsnitt 514.3.1.Z2 till 514.3.Z5
 
 
514.3.Z2 Identifiering av parter i flerledarkablar och sladdar
 
Ledare som är identifierade med numrering och används som skyddsledare eller neutralledare ska märkas med färgkombinationen grönt och gult respektive blå i de punkter där de ansluts.
 
 
D.v.s. finns det tillgång till blå ledare då ska den användas som neutralledare.
Saknas blå ledare får annan ledare vara neutralledare, men den ska märkas i anslutningsändarna med förslagsvis blå tape.
Was this helpful?
What can we do to improve the information ?