Technical FAQs

Ask a Question

Får man koppla brytaren i nollan?

Nej normalt inte, men det finns undantag.

Se Elinstallationsreglerna SS 436 40 00 punkt;
536 Frånskiljning och brytning
 
536.5.1.1
Anordningar för funktionsmanövrering ska finnas för varje del av en krets som kan behöva manövreras oberoende av andra delar av installationen.
 
536.5.1.2
Anordningar för funktionsmanövrering behöver inte påverka alla spänningsförande delar i en strömkrets. Montering av enpoliga elkopplare som är inkopplade i enbart neutralledaren ska utföras enligt avsnitt
530.3.2.
 
Kapitel 53 – Bryt-, manöver- och skyddsanordningar
530.3.2
I flerfaskretsar får det inte finnas någon enpolig elkopplare i neutralledaren.
Enpoliga elkopplare i enfasgrupper får inte bryta neutralledaren. Om gruppledningen är skyddad av en jordfelsbrytare där märkutlösningsström inte överstiger 30 mA får enpoliga elkopplare bryta neutralledaren.
Was this helpful?
What can we do to improve the information ?