Technical FAQs

Ask a Question

Downlights, vilka regler gäller för infällda 12V downlight?

Reglerna för hur lågvoltsspotlights får installeras återfinns i, SS 436 40 00 Elinstallationsreglerna, se avsnitt;
 
421 Skydd mot brand
422 Skyddsåtgärder mot brand
559.5.1 För val och montering av ljusarmaturer med hänsyn till termiska effekter på omgivningen
559.6 Ledningssystem
559.6.1 Anslutning till det fasta ledningssystemet
715 belysningsinstallationer för klenspänning
 
Tänk på att lågvoltsspotlight beroende på spänning 12-24V drar 10-20 gånger så mycket ström vid samma effekt som en 230 V spotlight.
Was this helpful?
What can we do to improve the information ?